Aifloo

Aifloo utvecklar självlärande artificiell intelligens för Internet of Things. Plattformen är baserad på neurovetenskap och erbjuder artificiell intelligens för sensornätverk, IoT och cyberfysiska system. Resultatet är avancerade analys- och beteendemodeller.

Aifloo riktar primärt in sig på två områden, Life Science and Cleantech:

• Aifloo SmartCare Nästa generations trygghetssystem för äldre och och personer med funktionsnedsättning. Systemet larmar automatiskt vid behov av assistans och ger förutsättningar för förlängt kvarboende.

• Aifloo EcoControl – är en intelligent plattform för att styra och kontrollera värmekostnader. Systemets retrofitlösning ger med enkla investeringar stora effektiviseringsvinster för fastigheter, företag och hushåll.