Harvest Moon, imagiLabs och SciMind får 900 000 kronor via Vinnovas program Innovativa startups

Tre Sting-bolag har fått finansiering via Innovativa startups steg 2. Följdfinansiering ska gå till nystartade företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad, vars verksamhet baseras på nyskapande produkter eller tjänster och har en skalbar affärsmodell.

Harvest Moon, ett av bolagen som fick finansiering, utvecklar en toalett som separerar och omvandlar urin och fekalier till växtnäring.

– Med den här finansieringen kommer vi att, tillsammans med design- och ingenjörspartners, vidareutveckla några av de mest centrala delarna av vår lösning. Dessutom kommer vi att fortsätta med IP-strategin som vi utvecklade under steg 1-projektet. Med Vinnovas bidrag kommer vi att kunna ta oss ett stort steg närmare lanseringen av vår produkt, säger Åsa Karlsson, medgrundare och VD på Harvest Moon.

ImagiLabs, som också fick bidrag på 900 000 kronor, bygger ett community och verktyg för att lära tjejer mellan 12-16 år programmering.

– Nu ska vi undersöka och utveckla nya funktioner i imagiLabs-appen. Idag kan våra användare lära sig att koda i Python men vi vill göra vår plattform mer social och ge långsiktiga inlärningsmöjligheter som kommer att engagera våra användare med kodning i månader och år framöver, säger Dora Palfi, grundare och VD på imagiLabs.

SciMind, som har utvecklat SciPro Thesis Management System, ett Internetbaserat stöd för att hantera examensarbeten, kandidat-, och masteruppsatser samt doktorandavhandlingar, fick också 900 000 kronor för att vidareutveckla sin produkt.

Vinnova har anlitat experter med relevant kompetens som har fått bedöma projekten. Därefter valdes de projekt ut som bedömdes ha högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team, men där företaget är i tidig fas och behöver fylla företaget med innehåll i form av kunskap och tillgångar.

> Mer om Harvest Moon, imagiLabs och SciMind