LogicMonitor förvärvar Unomaly för automatisering av IT-övervakning

Sting-alumnibolaget Unomaly, ett AIOps-företag, meddelar idag att de har förvärvats av LogicMonitor, den ledande leverantören av infrastrukturintelligens både lokalt och i molnet.

Förvärvet accelererar LogicMonitors AIOps-roadmap och hjälper ITOps-team att snabbt få de insikter som krävs för att avgöra när och hur man ska införa automatisering för att lösa IT-infrastrukturproblem innan de stör företagets affärer i stort.

Förvärvet av Unomaly kommer dessutom att hjälpa DevOps-team att få tillgång till insikter som härrör från oväntade händelser och förändringar i infrastruktur eller applikationer, för att optimera och förfina kontinuerliga leveransstrategier.

Unomaly grundades 2012 och introducerade en banbrytande teknik som ger ITOps och DevOps-team möjlighet att på ett intelligent sätt bearbeta loggar och identifiera kritiska insikter som behövs för att ligga steget före problemen. Utan sådan teknik är det svårt och otroligt tidskrävande att hitta och lösa dessa problem inom distribuerad IT-infrastruktur.

Unomaly förbättrar synligheten genom att ge team förmågan att ta in obegränsade loggdata – utan exponentiella kostnadsökningar – och lyfta fram relevanta logghändelser för att hjälpa till med orsaksanalys.

– LogicMonitor och Unomaly delar samma syn på marknaden och visionen om dess framtid, och synergierna mellan de två företagens innovativa FoU är kraftfulla. Vi ser fram emot att gå med i LogicMonitor-teamet för att ge LogicMonitor-kunderna nya AIOps-funktioner som hjälper användare att analysera data och agera enligt realtidsinfrastrukturinformation, säger Johan Gustafsson, medgrundare och VD för Unomaly.

– Vi är glada över att välkomna Unomaly till familjen LogicMonitor. Värdet på Unomalys patenterade algoritmer, i kombination med LogicMonitors befintliga AIOps-kapacitet, kommer ytterligare att hjälpa IT-team som arbetar i komplexa infrastrukturmiljöer att använda AI för att automatiskt analysera och få fram avvikelser. Resultatet är att användare får förmågan att proaktivt vidta åtgärder innan slutresultatet påverkas negativt, säger Kevin McGibben, VD för LogicMonitor.

> Mer om Unomaly
> Mer information om förvärvet på LogicMonitors blogg