Nu ökar investeringen från Propel Capital till vårens Sting-bolag

Propel Capital, affärsängelbolaget kopplat till Sting, stängde i början på hösten en ny kapitalrunda. Summan på 25 miljoner kronor var den största hittills vilket nu resulterar i att bolagen som antas till Sting under år 2020 kan få en större investering från Propel Capital när investeringssumman höjs från 300 000 kronor till 400 000 kronor.

– Intresset för att investera i Propel Capital V har varit det klart största vi upplevt hittills, och det gör att vi nu kan höja investeringen från 300 000 kronor till 400 000 kronor och ge vårens nya Sting-bolag en möjlighet att trycka ännu lite hårdare på gaspedalen, säger Maria Ljungberg, VD på Propel Capital.

Det var 42 erfarna affärsänglar som i tidigare i år gick in med 13,8 miljoner kronor och Saminvest med 11,2 miljoner. Saminvest har dessutom avsatt 45 miljoner kronor för att matcha utvalda affärsänglars direktinvesteringar i portföljbolagen.

Propel Capital investerar i alla bolag som antas till programmet Sting Accelerate och i ett urval av bolagen i Sting Incubate. Bolag som Karma, Sellpy, Woshapp, Airmee och Bluecall är exempel på bolag som ingår eller har ingått i Propel Capital-portföljen.

> Läs mer om Propel Capital