Cardia ska revolutionera den privata bilförsäljningsmarknaden – backas av tunga investerare

Cardia tar in 2 miljoner kronor för att expandera sin tjänst till 30 nya städer i Sverige. Kapitalrundan leds av Levels, en aktiv investerare och utvecklare av digitala produkter. Tre andra nya ägare har också stigit in i bolaget, bland andra Simon Josefsson, en av de första investerarna i svenska Yubico.

Idén till Cardia föddes efter att Anni Mowlid köpte en bil, av en privatperson, som efter två veckor plötsligt slutade att fungera. Bilen visade sig ha en mängd dolda fel. Mellan privatpersoner gäller inte konsumentköplagen och Anni fick uppleva svårigheterna det innebär när man köpt en vara som sedan visar sig vara defekt.

Detta ska Cardia, som nyligen genomgått Stings acceleratorprogram, ändra på med en mobilapplikation som automatiserar, förenklar och kvalitetssäkrar bilaffärer mellan privatpersoner.

Via applikationen kan privatpersoner erhålla garanti, finansiering och en dokumenterad kvalitetskontroll av bilen vid köp från en annan privatperson. Kvalitetskontrollen utförs på någon av Opus Bilprovnings över 90 besiktningsstationer och ger en grundlig och opartisk bild av bilens skick.

Grundarteamets mångåriga erfarenheter från kreditgivning, finansiering, bilförsäljning och digital utveckling backas upp av de erfarna investerare som nu klivit in i bolaget med såväl kapital som kompetens. En av dessa är Simon Josefsson, en av de första investerarna i svenska säkerhetsbolaget Yubico, som också tar en aktiv roll i bolagets advisory board.

I samband med den här rundan får bolaget även med sig flera andra erfarna investerare, bland andra Anders Bergqvist med nära 20 års erfarenhet som CFO för Manpower Group Nordics, och fastighetsentreprenören Nils Idoff. Anders kommer också föreslås som ny medlem i bolagets styrelse.

– Cardia är den typ av bolag som vi gärna engagerar oss i. Ett oerhört drivet grundarteam med relevant erfarenhet och bra kompetensmix som har utvecklat en tjänst som redan fått traction i marknaden. Det faktum att man nyttjar befintliga plattformar, tjänster och väletablerade partners för att bygga intäkter och merförsäljning skapar gynnsamma förutsättningar för en kostnadseffektiv och kapitalsnål uppskalning av verksamheten, säger Per Spångberg, VD för Levels.

I den här rundan tar bolaget in 2 mkr och pengarna ska användas för att skala upp försäljningen i 30 nya städer i Sverige samt lansera nya funktioner mot bilhandlare och företag med tjänstebilar.

Cardia arbetar på en marknad i tillväxt. Försäljningen av begagnade bilar i Sverige ökar för varje år. 2018 såldes fler än 1,3 miljoner begagnade bilar och bilaffärer mellan privatpersoner står för nära en tredjedel av dessa.

> Läs mer om Cardia