Propel Capital tar in 25 MSEK från affärsänglar och Saminvest

Propel Capital V, affärsängelbolaget kopplat till Sting, tar in 25 miljoner kronor för investeringar i lovande startups. Fyrtiotvå erfarna affärsänglar går in med 13,8 miljoner kronor och Saminvest med 11,2 miljoner. Saminvest avsätter dessutom 45 miljoner kronor för att matcha utvalda affärsänglars direktinvesteringar i portföljbolagen.

Propel Capital ger affärsänglar möjlighet att med en relativt liten kapitalinsats bli indirekta delägare i ett stort antal lovande startups. Änglarna får dessutom möjlighet att göra direktinvesteringar i de bolag de anser vara extra intressanta. Startupbolagen får, förutom investeringar, tillgång till affärsänglarnas nätverk och kunskap. Med drygt 25 investeringar per år är Propel Capital Sveriges mest aktiva privata investerare i tidiga skeden.

– Intresset för att investera i Propel Capital V har varit det klart största vi upplevt hittills. Vi ser det som ett kvitto på att tidigare generationer av Propel Capital utvecklas fint och att vi har en modell som verkligen fungerar, säger Maria Ljungberg, VD på Propel Capital.

Tjugotvå av de 42 investerarna som är med i Propel Capital V har varit med i tidigare omgångar av Propel. Här finns bland annat välkända entreprenörer och affärsänglar som Lars Lindgren, Boel Rydenå Swartling, Ludvig Linge och Mattias Weinhandl.

Till dem ansluter nu 20 nya investerare, många med bakgrund som entreprenörer. Bland dem kan nämnas Shori Zand, grundare av vårdkoncernen Avesina Group; Ted Nelson, med en bakgrund på bland annat Truecaller; Anna-Lina Kvarnsmyr, tidig investerare i bland annat Storytel, och Tommy Forsell, grundare av Sting-bolaget Sensegraphics.

– Jag ser Propel Capital som en plattform för att hitta nya spännande bolag där jag kan bidra med såväl investeringar som min erfarenhet av att bygga bolag. Jag hoppas också på att träffa möjliga medinvesterare och få möjlighet att utbyta erfarenheter med dem, säger Shori Zand, som byggde upp vårdkoncernen Avesina Group från 1 till 1300 anställda och med en omsättning på 300 miljoner kronor på åtta år.

Största enskilda investerare i Propel Capital V är det statliga riskkapitalbolaget Saminvest, som går in med 11,2 miljoner kronor. Som ett komplement till direktinvesteringen avsätter Saminvest dessutom ytterligare 45 miljoner kronor för saminvesteringar med vissa utvalda affärsänglar.

– Vi är mycket glada att återigen medverka som investerare i Propel Capital. Vi ser att konceptet med saminvesteringar med affärsänglar har fungerat väl och bygger nu vidare på satsningen med syftet att förbättra tillgången på kapital i tidiga skeden, säger Peter Hasslev, VD på Saminvest.

Sedan starten 2014 har Propel Capital I, II, III och IV investerat 34 miljoner kronor i 113 Sting-bolag. Mer än en tredjedel av bolagen har också fått direktinvesteringar från Propel-änglar. Nuvarande och tidigare portföljbolag inkluderar Sellpy, Karma, Qasa, All Ears, Sniph, Medpeople, Mindmore, Airmee och Woshapp.