12 nya kvinnliga grundare bland vårens bolag på Sting

Igår intog 15 nya bolag Stings lokaler på A house. Sju av dem har kvinnliga eller mixade grundarteam, totalt 12 kvinnliga grundare, som erbjuder produkter och tjänster inom bland annat medtech, hållbarhet, influencer marketing och programmering.

2017 började Sting arbeta aktivt med frågan om den ojämna fördelningen av män och kvinnor i bolagen som antas till startupprogrammen Sting Incubate och Sting Accelerate. Redan 2018 kunde vi se tydliga resultat i form av en 60-procentig ökning av team med kvinnliga grundare.

Fokus riktades även på processerna inom rekrytering av talanger till bolagen, marknadsföringen mot nya startups, och Propel Capitals investeringar i Sting-bolagen. Mer om detta finns att läsa här.

–  Det känns bra att vårt hårda arbete för att nå fler kvinnor börjar visa resultat och vi ser större och större intresse från bolag med kvinnliga grundare. Vi har i högre utsträckning än tidigare lyft fram kvinnliga grundare i vår kommunikation och t ex stundtals haft en överrepresentation av kvinnor på scenen under våra event och höjt olika kvinnliga förebilder. Vi måste fortsätta jobba med det här tills det är en icke-fråga, säger Henna Keränen, digital marketing och community manager på Sting.

Att insatserna kommer att ge utdelning finns det mycket som pekar på. Forskning visar att mixade team skapar mer värde långsiktigt och att det finns många fördelar med att vara både kvinnor och män i teamet, som bland annat The Financial Times skriver om här.