60 % ökning av team med kvinnliga grundare hos Sting

Andelen antagna team med kvinnliga grundare har gått upp från 26 procent 2017 till 42 procent 2018 när Sting summerar det gångna året. Andelen rekryteringar som har resulterat i att en kvinna har rekryterats in i Sting-bolag ligger nära 40 procent, och 38 procent av Propel Capitals investeringar har gjorts i bolag med kvinnliga grundare.

När år 2018 inleddes drog Sting, Nordens ledande ekosystem för startups med hög tillväxtpotential, igång en satsning för att öka andelen startups med kvinnliga entreprenörer som antas till Stings program.

– Vi har jobbat konsekvent under året för att nå ut till kvinnliga entreprenörer och synliggöra vårt erbjudande. Det känns mycket roligt att vi nu ser resultat av detta arbete. Målsättningen år 2020 är att minst 50 procent av bolagen som antas till Sting ska ha minst en kvinnlig grundare med i teamet, så vi kommer att fortsätta att ha fokus på denna viktiga fråga, säger Karin Ruiz, affärscoach på Sting.

Under året har Sting även arbetat aktivt med sin egen rekryteringsverksamhet för att bidra till att fler kvinnor rekryteras till befintliga Sting-bolag. Och arbetet har burit frukt. 40 procent av de drygt 40 rekryteringar som genomförts under 2018 har resulterat i att en kvinna har rekryterats. Givet att många av rekryteringarna har en inriktning på tech (programmerare, utvecklingsingenjörer etc), där bristen på kvinnor idag är stor, så är rekryteringsteamet mycket nöjda med resultatet.

– Det har varit nyttigt för oss att tänka igenom hur vi arbetar och vilka nätverk vi når ut till. Vi kan konstatera att en ökad medvetenhet om hur jobbannonser formuleras, särskilda ansträngningar för att nå ut i relevanta nätverk samt konkreta mål för en jämn könsbalans i antalet kandidater har bidragit till att öka andelen kvinnor som rekryterats in i Sting-bolagen med hjälp av vår tjänst, säger Andreas Wennberg, talent manager på Sting.

Ett annat omdebatterat område vad avser jämställdhet är finansiering. Enligt en rapport från Atomico i december 2018 gick endast 7 procent av investerat kapital i Europa till startupbolag med kvinnliga eller mixade grundarteam. När Stings investeringsbolag Propel Capital, som är Sveriges mest aktiva privata såddinvesterare, summerar sina investeringar 2018 (26 st) så kan man konstatera att 38 procent av dessa gjordes i bolag med kvinnliga grundare eller mixade grundarteam, dvs signifikant över genomsnittet.

Självklart har den ökande andelen antagna startups med kvinnliga entreprenörer i Sting-bolagen rent generellt bidragit till Propel Capitals fina siffror, men också här har det tagits konkreta steg för att nå uppsatta mål. Att säkerställa en jämn könsfördelning i urvalskommittén till Stings program och öka andelen kvinnliga affärsänglar i Propel Capital har troligtvis bidragit positivt till resultatet.

– Sting har en viktig roll att fylla i arbetet med att nå ut till och skapa ett attraktivt erbjudande för kvinnliga bolagsbyggare. Vi har en mycket långsiktig ambition i detta och vi delar den med alla fantastiska grundare i Sting-bolagen, som fungerar som förebilder för de som står i begrepp att dra igång ett nytt företag, avslutar Karin Ruiz.

Läs även artikel i Di Digital: Stings affärscoach: “Fler kvinnliga grundare måste bli en icke-fråga”