Care to Translate lanserar digital vårdtolk för att bryta språkbarriärer globalt

Care to Translate-grundarna (från vänster): Martin Schalling, Annie Backman och Linus Kullänger

Care to Translate har inom ett år från lansering blivit ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård. Bolaget har växt organiskt och har idag över 22 000 användare. Nu lanserar Care to Translate sin tjänst på den Europeiska marknaden, med målet att hjälpa vårdpersonal och patienter att kommunicera oavsett språk.

Care to Translate grundades i början av 2018 av ett team bestående av läkare och läkarstudenter som har lämnat arbete på kliniker för att helhjärtat kunna lösa kommunikationsproblemet i vården.

– Problemen med språkbarriärerna i vården är allvarliga och förbisedda. De genererar stora kostnader för vårdgivare och kan i värsta fall leda till dödsfall på grund av bristande patientsäkerhet. Dessutom bidrar bristfällig översättning till att patienter känner sig otrygga. Det vill vi ändra på, säger Linus Kullänger, VD och medgrundare.

Jämfört med andra översättningsverktyg, som till exempel Google Translate, levererar Care to Translate ett medicinskt korrekt språk och skapar på så sätt en säker kommunikation mellan vårdpersonal och patienter.

— Vad vi har sett i Sverige är att behovet och efterfrågan av korrekt översättning är enorm. Det faktum att vår tjänst under så kort tid har fått så många användare bara genom att människor har tipsat varandra om den är ett tydligt kvitto på att Care to Translate möter detta behov på ett säkert sätt. Problemet är dock inte isolerat bara till Sverige. Därför är det ett naturligt steg att släppa appen utanför landet, för att möta behovet även globalt, säger Annie Backman, COO och medgrundare.

Först på tur i Europa är de tysktalande och engelskspråkiga marknaderna. Care to Translate kommer nu att kunna översätta vårdfraser till över 20 språk. Dessutom mer än tredubblas antalet fraser i appen, något som gör att användningsområdet ökar avsevärt.

— Vi kommer att kunna hjälpa vårdpersonal att kommunicera i hela vårdkedjan. Vår nya produkt är baserad på all den feedback vi fått från våra användare under det senaste året. Inom kort får även kliniker möjlighet att göra verktyget tillgängligt för alla sina anställda, säger Linus Kullänger.

— I dag får en stor grupp redan utsatta patienter undermålig vård på grund av språkbarriärer. Inte sällan får till exempel barn och andra anhöriga hoppa in som tolkar. Vårt mål är att göra vården mer jämlik och säker, både i Sverige och globalt, säger Linus Kullänger.

Kontakt
​Linus Kullänger, VD och medgrundare, linus.kullanger@caretotranslate.com, 073-322 55 45

Care to Translate, tidigare Språk i vården, är ett bolag som drivs av läkarstudenter och före detta läkare. Deras app översätter 500 olika vårdfraser på 20 olika språk. Företagets vision är att vårdpersonal och patienter ska kunna kommunicera med varandra oavsett språk. VD och grundare är Linus Kullänger, COO är Annie Backman och medgrundare är professor Martin Schalling. Drygt 70 tvåspråkiga personer från vården arbetar som översättare. Den nya tjänsten lanseras i december i Sverige, Tyskland och England. Nästa år planeras lansering på ytterligare 10 språkmarknader.