23 miljoner i extra investeringskapacitet när Saminvest matchar Propel Capital-investerare

Sex affärsänglar i Stings affärsängelbolag Propel Capital IV är först ut i Sverige med att få ett saminvesteringsavtal med Saminvest. Satsningen innebär att Saminvest åtar sig att investera upp till 23 miljoner kronor tillsammans med de utvalda affärsänglarna när de gör direktinvesteringar i Propel Capitals portföljbolag, som ett komplement till affärsänglarnas egna investeringar om samma belopp.

Propel Capital IV är ett affärsängelbolag kopplat till Sting, Nordens ledande ekosystem för startups med hög tillväxtpotential. Propel Capital ger affärsänglar möjlighet att med en relativt liten kapitalinsats bli indirekta delägare i ett stort antal lovande startups. Änglarna får dessutom möjlighet att göra direktinvesteringar i de bolag de gillar extra mycket. Saminvest har gått in med 8 MSEK i Propel Capital IV och som ett komplement till direktinvesteringen kommer Saminvest nu alltså att matcha utvalda affärsänglars fortsatta investeringar i Propel Capital IVs portföljbolag.

– Målsättningen med vår satsning är att förbättra tillväxtmöjligheterna för lovande innovationsbolag tills de blir intressanta för större venture capital-aktörer, säger Peder Hasslev, VD för Saminvest.

Urvalskriterier för att affärsänglarna ska få ett saminvesteringsavtal är bland annat tidigare erfarenhet av att göra investeringar i startups, uttalad vilja och kapacitet att göra investeringar framåt samt att affärsängeln bedöms vara en aktiv och seriös investerare i bolag där hon eller han har gått in. De sex affärsänglarna som nu är först ut med att få ett saminvesteringsavtal är Lars Appelstål, Anders Göransson (via Soläng Invest), Lars Lindgren, Anna Ljungbergh, Boel Rydenå Swartling och Mattias Weinhandl.

– Det är glädjande att vi är igång med saminvesteringsavtalet och att våra bolag därmed får ännu bättre finansieringsmöjligheter. Det är en mycket kvalificerad grupp av investerare som nu blir pionjärer i denna satsning och vi hoppas att fler Propel Capital-investerare på sikt också kommer att ingå i detta initiativ, säger Maria Ljungberg, ansvarig för investerarrelationer på Sting och Propel Capital.

Lars Lindgren är en av Sveriges mest erfarna affärsänglar, med erfarenhet av fler än 60 investeringar i onoterade bolag. – Med ett saminvesteringsavtal kan en affärsängel effektivt dubbla sin investeringsvolym, vilket kommer att göra finansieringsrundorna mindre tidskrävande för entreprenörerna och därmed ge mer tid till det som verkligen bygger värde, det vill säga att göra affärer, konstaterar Lars.

Boel Rydenå Swartling, investerare och entreprenör, kommenterar – Det är mycket positivt att staten, via Saminvest, väljer att ta rygg på affärsänglar för att bidra till unga bolags tillväxtresor. Med detta avtal kommer jag kunna bidra med mitt kapital och min kompetens i fler bolag inom de områden som jag brinner för, dvs företag som har en positiv inverkan på till exempel miljö, jämlikhet och integration, säger Boel.

– Affärsänglarna spelar en nyckelroll i det finansiella ekosystemet. Det är mycket glädjande att vi nu förstärker dessa sex utvalda affärsänglars finansieringskapacitet vilket kommer att leda till att flera startup-bolag får möjlighet att växa, säger Erik Wijnbladh, chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

Förvaltningen av såväl investeringen i Propel Capital IV som Saminvests tilläggsinvesteringar i Propel Capital IV-bolag hanteras av Sting.

Kontaktuppgifter
Maria Ljungberg, ansvarig för Investerarrelationer på Sting: maria.ljungberg@sting.co, 0708-36 22 31
Peder Hasslev, VD Saminvest, peder.hasslev@saminvest.se
Erik Wijnbladh, Chef Fondinvesteringar Saminvest: erik.wijnbladh@saminvest.se

Om Saminvest
Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Genom att investera i nya fonder förvaltade av team med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet så bidrar Saminvest till att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. På så sätt medverkar Saminvest till att ge fler innovativa och snabbväxande företag tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Insatserna ska leda till att det svenska näringslivet utvecklas och förnyas.

Om Sting och Propel Capital
Sting har sedan 2002 hjälpt entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till framgångsrika tillväxtföretag. Vi erbjuder startups finansiering, affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass. Sting har stöttat över 240 startups, av vilka 70 procent fortsätter att utvecklas och växa idag. Tillsammans har alla Sting-bolagen en omsättning på över 2,1 miljarder kronor. De har dessutom skapat över 1800 jobb. Kopplat till Sting finns affärsängelbolaget Propel Capital som sedan starten 2014 via Propel Capital I, II III och IV har investerat närmare 30 miljoner kronor i runt 100 Stingbolag. Portföljen inkluderar bolag som Sellpy, DP Organizer, Sudio, Elly Pistol och Sniph.