Propel Capital IV reser åtta miljoner kronor från Saminvest och öppnar för matchning av affärsängelinvesteringar

Från vänster: Pär Hedberg (Sting), Peder Hasslev (Saminvest), Erik Wijnbladh (Saminvest), Jens Lundström (ABI) och Jeanette Andersson (Minc).

Propel Capital IV, grundat av Sting, är ett av tre utvalda affärsängelbolag som tar in kapital från Saminvest för att förbättra finansierings- och tillväxtmöjligheterna för sina inkubator- och acceleratorbolag. Utöver investeringen om åtta miljoner kronor i Propel Capital IV åtar sig Saminvest att investera tillsammans med utvalda affärsänglar när de gör direktinvesteringar i Propel Capitals portföljbolag.

Propel Capital I – IV är affärsängelbolag kopplade till Sting, Nordens ledande ekosystem för startups med hög tillväxtpotential. Propel Capital ger affärsänglar möjlighet att med en relativt liten kapitalinsats bli indirekt delägare i ett stort antal lovande startups. Änglarna får dessutom möjlighet att göra direktinvesteringar i de bolag de gillar extra mycket.

– Sting har sedan starten 2002 bidragit till att utveckla en mängd intressanta bolag och byggt ett nätverk av erfarna affärsänglar. Det var därför naturligt för Saminvest att ha med Sting och Propel Capital som en del av denna första investeringsomgång i inkubatornära affärsängelbolag. Vi bygger nu vidare på denna struktur och vi ser fram emot att ta konceptet vidare till andra delar av landet, säger Peter Hasslev, VD för Saminvest.

Propel Capital IV har, inklusive investeringen från Saminvest, rest över 20 miljoner kronor för att göra investeringar i upp till 40 bolag. Som ett komplement till investeringen i Propel Capital kommer Saminvest också att matcha utvalda affärsänglars fortsätta investeringar i Propel Capitals portföljbolag.

– Propel Capital har hittills finansierat över 70 startups i Stockholm. Det har gjort oss till en av Sveriges mest aktiva privata investerare med fantastisk räckvidd bland entreprenörer och investerare i tidiga faser. Genom Saminvest får vi nu ytterligare resurser för att bidra till att affärsidéer förverkligas och fler tillväxtföretag skapas i Sverige, säger Niclas Lilja, ordförande i Propel Capital.

Saminvests investeringsinitiativ omfattar inledningsvis investeringar i affärsängelbolag kopplade till tre inkubatorer från norr till söder – Sting, Minc (Malmö) och Arctic Business Incubator (Luleå), alla deltagare i Vinnovas excellence-program. Målsättningen är att dessa investeringar snart ska följas av liknande satsningar på affärsängelbolag kopplade till inkubatorer i andra delar av landet. Förvaltningen av såväl Propel Capital som Saminvests tilläggsinvesteringar i Propel Capital-bolag hanteras av Sting.

– Affärsänglarna spelar en nyckelroll i finansieringen av unga tillväxtbolag. Det är därför mycket glädjande att vi idag kan lansera en satsning på matchning av affärsänglarnas investeringar motsvarande initiativ som finns på många andra håll i världen, säger Erik Wijnbladh, chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

För mer information kontakta:
Peder Hasslev, VD Saminvest, 076-117 31 70
Pär Hedberg, VD Sting, 070-855 03 18

Om Saminvest
Saminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Det görs genom att identifiera nya team med erfarenhet av att utveckla framgångsrika bolag som förvaltar fonder vilka har förutsättningar att attrahera privat kapital. Tillsammans med andra placerare kommer Saminvest att investera i dessa nya riskkapitalfonder, som i sin tur blir aktiva ägare i portföljbolag inom framtidsbranscher.

Om Sting och Propel Capital
Sting har sedan 2002 hjälpt entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till framgångsrika tillväxtföretag. Vi erbjuder startups finansiering, affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass. Sting har stöttat över 240 startups, av vilka 70 procent fortsätter att utvecklas och växa idag. Tillsammans har alla Sting-bolagen en omsättning på över 2,1 miljarder kronor. De har dessutom skapat över 1800 jobb. Kopplat till Sting finns affärsängelbolaget Propel Capital som sedan starten 2014 via Propel Capital I, II III och IV har investerat närmare 25 miljoner kronor i över 70 STING-bolag. Portföljen inkluderar bolag som Sellpy, Signal Signal, DP Organizer, Elly Pistol, Sniph, Airinum och Sudio.