Surfcleaner AB utser Mikael Andersson till ny VD

Surfcleaner AB går in i en industrialisering- och kommersialiseringsfas förstärks organisationen genom rekrytering av Mikael Andersson med över 20 års erfarenhet som VD för industribolag under tillväxt.

Surfcleaner har utvecklat en patenterad teknik för att ta upp och separera föroreningar som flyter på vattenytan. Föroreningarna kan tex vara olja, diesel, skum och skräp. Den ökade medvetenheten och fokusering på att förbättra vår miljö har lett till en ökad efterfrågan av tekniska lösningar för att sanera vatten. Surfcleaner ser en växande efterfrågan och kommer därför att fokusera på att industrialisera och kommersialisera produkterna på en internationell marknad.

Mikael Andersson utses till VD för Surfcleaner. Mikael har mer än 20 års erfarenhet som VD för industribolag med fokus på att strukturera, internationalisera och växa bolagen. Mikael har dessutom erfarenhet från produktbolag med kundfokus och industrialisering av produkter. Mikael kommer senast från ÅAC Microtec där han som VD bland annat var med och börsnoterade bolaget på Nasdaq First North.

– Jag är mycket glad över att börja på Surfcleaner. Surfcleaner har en fantastisk innovation där jag ser fram emot att kunna bidra till att växa bolaget och befästa Surfcleaner som en av de främsta leverantörerna av produkter för att rena vårt vatten. Vi har länge misshandlat vår planet med att släppa ut miljöfarliga ämnen och skräp i våra hav, sjöar och vattendrag och det känns mycket inspirerande att vara med och bidra till att komma tillrätta med problemet., säger Mikael Andersson.

– Det känns mycket bra att få välkomna Mikael som VD för Surfcleaner. Detta är ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi att etablera Surfcleaner som en av de största europeiska leverantörerna av produkter till marknaden för vattenrening. Med sin gedigna kompetens och sin erfarenhet är Mikael en viktig komponent i vår fortsatta expansion., säger Christina Lundbäck, Ägare och CMO på Surfcleaner AB.

För mer information:
Vänligen besök: www.surfcleaner.com eller kontakta:
Styrelsens ordförande Christina Lundbäck, christina.lundback@surfcleaner.com, +46 70 868 88 26 VD Mikael Andersson, mikael.andersson@surfcleaner.com, +46 70 515 26 00

Om Surfcleaner:
Surfcleaner har utvecklat en patenterad teknik för att ta upp och separera föroreningar som flyter på vattenytan. Våra kunder är företag och myndigheter som har problem med föroreningar på vatten. Produkterna kan på ett miljömässigt ta upp separera tex olja, diesel, skum och skräp. Surfcleaner kan användas i hav, sjöar, floder, hamnar, dammar, reningsverk och vattenreservoarer och är så energieffektiv att den kan köras på solenergi