Budskapet på Sting Day idag: kraftig försäljningstillväxt för Stingbolagen

Stingbolagens gemensamma omsättning ökade med drygt 40 % under 2017 och den aggregerade bolagsvärderingen dubblerades till att nu överstiga 10 miljarder kronor. Det framgår när Nordens ledande ekosystem för startups, Sting, publicerar sina årssiffror på Sting Day idag.

Sting Day samlar idag 400 personligen inbjudna gäster till Sveriges mest exklusiva matchmakingevent för utvalda startups och investerare. På plats på Sting Day finns utvalda startups och 170 investerare från 15 länder. Temat för årets event är försäljning och tillväxt.

Som en del av VD Pär Hedbergs inledningstal presenteras sammanställningen av Stingbolagens utveckling under 2017.
– Nyckeltalen som vi presenterar idag talar sitt tydliga språk, Stingbolagen bidrar med arbetstillfällen och exportintäkter till Sverige, säger Pär Hedberg. Vi gläds åt att bolagens försäljningstillväxt är stark och ser den fördubblade bolagsvärderingen som ett kvitto på att också externa investerare uppskattar potentialen i dessa bolag.

Några nyckeltal (2016 inom parantes)*:
Aggregerad försäljning: 2,11 miljarder kr (1,47 miljarder kr)
Varav export: 1,50 miljarder kr (1,17 miljarder kr)
Antal anställda: 1819 (1532)
Könsfördelning i bolagen: 26 % kvinnor / 74 % män
Privat kapital investerat i bolagen 2017: 752 miljoner kr (649 miljoner kr)
Offentligt kapital attraherat till bolagen 2017: 126 miljoner kr (209 miljoner kr)
Aggregerad bolagsvärdering 2017: 10,2 miljarder kr (5,1 miljarder kr)
* Siffrorna baseras på de 240 bolag (varav 168 är aktiva idag) som antagits till Sting från starten 2002 till årsskiftet 2017/2018.

– Ett område där vi ser förbättringspotential är könsfördelningen i våra bolag. Techbranschen domineras fortfarande stort av män, och vi ser att vi har en viktig roll att fylla för att fler kvinnor ska välja att gå i startups. Vår ambition framåt är att minst 50 % av bolagen som antas till något av Stings program ska ha minst en kvinnlig grundare. Vi har också god möjligheter att genom vår egen rekryteringstjänst bidra till att fler kvinnor rekryteras in i bolagen under tiden på Sting, konstaterar Pär Hedberg.

Under Sting Day får publiken lyssna på erfarna entreprenörer och investerare som reflekterar runt ämnet för dagen. Cirka 55 av Sveriges mest lovande startups visar också upp sig i en mässa och entreprenörer och investerare kan via en digital plattform boka ”speedmeetings” då möjlighet finns att skapa en första kontakt som på sikt kan leda till långsiktiga relationer. Bland årets talare finns Niklas Adalberth, grundare av Norrsken och medgrundare av Klarna, Stina Ehrensvärd, grundare av Yubico, Wendy Tan White, grundare av Moonfruit samt Hanna Meiton, Chief Growth Officer på Soundtrack your Brand.

För mer information
Maria Ljungberg, Kommunikationsansvarig på Sting, 0708-36 22 31, maria.ljungberg@sting.co