Söderberg & Partners investerar i Learnster

Learnster, som utvecklar nästa generations utbildningsplattform för företag och utbildande konsulter, får nya investerare i Söderberg & Partners.

Sedan starten i februari 2017 har Learnster utvecklat sin SaaS-tjänst för effektivare utbildning, kompetensutveckling och onboarding av medarbetare. Nu tar företaget in externt kapital och utökar samtidigt teamet med flera nyckelpersoner.

Learnsters molnbaserade tjänst kombinerar det fysiska klassrummet med digitala format. Detta ökar effekten av varje given utbildningsinsats, både för den som lär ut och för den som ska lära sig. Vidare används tjänsten för att designa och administrera utbildningar på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.

– Det finns en stor efterfrågan på Learnsters innovativa lösningar för utbildning och kompetensutveckling. Att en av våra kunder ser samma stora potential och dessutom väljer att investera är både smickrande och ett kvitto på att vi är på rätt spår, säger Mikael Larsson, VD för Learnster. Med Söderberg & Partners får vi en långsiktig ägare som vi kan växa tillsammans med och som dessutom sitter på ett stort kunnande om de behov som finns på företagsmarknaden.

Gustaf Rentzhog, VD för Söderberg & Partners, ser stor potential i både tjänsten och i marknaden. En av ambitionerna med investeringen är att på sikt kunna erbjuda Learnsters lösningar som en del i leveransen till sina egna kunder.

– Vi ser en stor potential i vårt samarbete med Learnster och vad vi kan uppnå tillsammans. Kontinuerlig kunskapsutveckling är en fundamental del i att hantera pensionsutmaningen kopplad till att vi blir äldre och behöver jobba längre upp i åren. Vi tror att fler och fler företag kommer att efterfråga denna typ av lösningar framöver, säger Gustaf Rentzhog, vd för Söderberg & Partners.

I samband med investeringen har flera nyckelpersoner rekryterats till Learnster. Teamet förstärks med marknadschefen Peter Hedström; Anette Andersson, ansvarig för försäljning och kundrelationer; Daniel Eek, designer/UX och Michael Smietana CTO.

Mer information om Learnster hittar du här.

För mer information, kontakta:
Mikael Larsson, VD Learnster
mikael.larsson@learnster.com
Mobil: 070-431 48 16

Snabba fakta om Learnster
Learnster är den första molnbaserade helhetslösningen som är anpassad både för utbildande konsulter, för onboarding och kompetensutveckling. Nu kan du som utbildar göra allt i ett och samma användarvänliga system. Hela vägen från att du designar en utbildning, till att du säljer, distribuerar, administrerar, levererar och följer upp på den.

Snabba fakta om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare oh förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Bolaget bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. De utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.
Söderberg & Partners mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Deras företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. De sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov.