Fullsatt på finalen av Go Africa-programmet

Programmet Go Africa, i regi av Sting med partners, avslutades under torsdagen med ett stort slutevent på SUP46 i Stockholm på temat ”How to succeed with business in sub-Saharan Africa”. Under två år har Go Africa erbjudit svenska entreprenörer seminarier, erfarenhetsutbyte, nätverkande, individuell coaching och besök på startuphubbar, allt med fokus på att göra affärer i Afrika.

Intresset för sluteventet var mycket stort och eventet fullbokat till sista plats. Under den inspirerande förmiddagen fick de ca 100 deltagarna ta del av erfarenheter och lärdomar från programmet och de deltagande företagen, och lyssna till erfarna ”Africapreneurs” som Iliana Björling Lindeberg, Gbenga Ayaji samt Go Africas projektledare Karin Ruiz.

Att göra sin hemläxa ordentligt i termer av att vara på plats och förstå respektive marknad och vad som driver den är en självklarhet, tålamod likaså en framgångsfaktor. Utforska vilka finansieringsmöjligheter som står till buds och ha en tydlig plan för hur du ska finansiera din marknadsetablering samt vikten av att hitta en lokal samarbetspartner återkom också som ”lessons learned” från flertalet av talare. Även betydelsen av att se till hela värdekedjan och att vara kreativ avseende affärsmodeller betonades. Och sist men inte minst, utnyttja möjligheterna med det faktum att mobil- och bredbandsanvändandet i Afrika exploderar med allt vad det innebär!

– Det har varit två intensiva och mycket lärorika två år med Go Africa. Runt 100 företag har deltagit i olika aktiviteter under denna tid och vi ser att programmet har skapat nya nätverk och oväntade möten som på sikt kan leda till att fler vågar satsa på affärsmöjligheter i Afrika. Vi är imponerade av entreprenörernas driv och ser fram emot att följa deras resor framåt, säger Karin Ruiz, affärscoach på Sting och projektledare för Go Africa.

Go Africa har genomförts i två faser. Under den inledande fasen, som var öppen för små och medelstora företag med intresse av att göra affärer i Afrika, fokuserade programmet på kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Under programmets andra del, som löpt under 2017, har sju utvalda företag (varav fem slutförde programmet) fått individuellt stöd med fokus på affärsutveckling och marknadsstrategier. Support har även erbjudits inom finansieringsområdet.

Nätverksresor har genomförts till Nairobi, Dar es Salaam, Kigali, Kampala samt Lagos och hela 26 startuphubbar har besökts under dessa resor i syfte att öppna relevanta affärsdörrar, men också för att etablera så kallade ”soft landing-samarbeten”.

Ett av de bolag som deltagit i Go Africa och fått individuellt stöd under programmet är drönarföretaget GLOBHE. Med hjälp av drönare försedda med artificiell intelligens genomför GLOBHE strategiska uppdrag som t.ex. kartläggning av områden efter naturkatastrofer, snabb datainsamling och godstransporter till svåråtkomliga områden. GLOBHE utför uppdrag för FN i södra Afrika.

– Genom deltagandet i Go Africa har GLOBHE kunnat utveckla sin affärsmodell för att nå skalbarhet på den afrikanska kontinenten samt globalt, säger Helena Samsioe, VD för GLOBHE, i en kommentar till mervärdet med Go Africa.

Go Africa-programmet har initierats och projektletts av Sting i samarbete med Inclusive Business Sweden, Swecare, RISE, med finansiering från Tillväxtverket.

De fem företag som deltog i Go Africas individuella affärsutvecklingsprogram, och som också alla kan visa på konkreta affärsframgångar i någon afrikansk marknad under året som gick, är:

AsaDuru möjliggör för afrikanska fastighetsutvecklare att skapa helt självförsörjande ”gröna” hus via ett integrerat och modulärt system av ”rammed earth”-konstruktion tillsammans med lösningar för regnvattenuppsamling, avfallshantering och solenergi. I början av 2017 etablerade AsaDuru sig i Sydafrika.

GLOBHE, är ett drönarföretag som använder sig av drönare försedda med artificiell intelligens för att genomföra strategiska uppdrag som tex kartläggning av områden efter naturkatastrofer, snabb datainsamling och godstransporter till svåråtkomliga områden. GLOBHE utför uppdrag för FN i södra Afrika.

Green Business Team erbjuder effektiva lösningar för vattenrening och tillgång till rent dricksvatten. De är verksamma i Rwanda sedan början av 2017.

Red Flash erbjuder digitala lösningar för smarta städer i utvecklingsmarknader, där man hjälper kommuner och städer att digitalisera den informella ekonomin och effektivisera insamling av skatter och avgifter. Syftet är att öka intäkterna för städer och därmed skapa större ekonomiskt oberoende, minska korruptionen och att göra städer mer datadrivna. Genom Red Flash teknik erbjuds städer möjlighet att digitalisera tjänster såsom mikroförsäkringar, mikrolån och betalningslösningar för handlare. Red Flash är nu verksamt i fem kommuner i Dakar, Senegal och är på väg in i ett stort antal länder i västra och södra Afrika.

ReStock erbjuder en digital logistiktjänst för färskvaror till småföretagare som är verksamma i informella marknader. Genom att ta bort ineffektivitet inom värdekedjor för färskvaror i Kenya syftar ReStock inte bara till att reducera driftskostnaderna för mikroentreprenörer och öka intäkterna för bönder, utan även minska matsvinn genom effektiv omfördelning av osålda lager.

För mer information:
Karin Ruiz, projektledare, +46-70-645 78 04