Kommentar till Mikael Törnwalls krönika i SvD 24 november

Journalisten Mikael Törnwall beskriver i en krönika på svd.se den 24 november hur han uppfattade ett event arrangerat av oss på Sting. Krönikan ger en mycket negativ bild av könssammansättningen på eventet och Mikael Törnwalls vinkling är att vi på Sting sänder ut budskapet att högteknologiska bolag endast drivs av män. Vi känner oss därför manade att nyansera bilden som Mikael målar upp.

Låt oss börja med att konstatera att vi är helt eniga med Mikael om att det finns alldeles för få kvinnor i högteknologiska bolag och även på tekniska utbildningar! Det är ett stort problem i vår bransch, och något som vi på Sting arbetar aktivt för att motverka.

Just detta event som beskrivs i krönikan – Sting Night – syftade till att koppla ihop så kallade deeptechbolag som planerar för att resa större riskkapitalrundor med internationella investerare. Ytterligare ett urvalskriterium var att bolagen skulle ha befintliga kunder och befinna sig i en tillväxtfas. Urvalet av dessa bolag i Sverige är inte jättestort och tittar man på hur många av dessa som dessutom leds av kvinnliga entreprenörer, så blir det tyvärr än mycket mindre, något som vi självklart tycker är väldigt tråkigt och problematiskt.

Publiken vid eventet bestod uteslutande av investerare som är intresserade av att investera i bolag som beskrivs ovan, och som en huvuddel av programmet erbjöds matchmaking mellan kapitalsökande bolag och investerare. Vår målsättning med eventet är att bolagen som medverkade skall skapa kontakter som på sikt kan leda till investeringar och därmed möjlighet till fortsatt expansion och tillväxt. Det är på detta sätt vi skapar nya starka bolag i Sverige. Vi känner att det är viktigt att poängtera att detta inte var en öppen konferens med innehållet på scenen som huvudingrediens.

Vi på Sting – Stockholm Innovation & Growth gör vårt bästa för att visa på alla fantastiska role models till kvinnliga entreprenörer som finns i Stingbolagen och i startupvärlden i stort, det är viktig del i arbetet med att locka fler kvinnor att bli företagare och även välja tekniska utbildningar. När Mikael Törwall skriver att ” smink eller e-handel passar kvinnliga entreprenörer bäst” så får det stå för honom. Hos oss på Sting har vi under åren sett kvinnliga VD:ar för bolag inom områden som spänner från healthtech och cleantech till AI via skönhet, mat och 3-D-printing. Inget av dessa områden är mer eller mindre värda för oss, vi tycker att alla entreprenörer som vågar bygga bolag med internationella ambitioner är hjältinnor och hjältar.

Just denna kväll gjordes urvalet som vi beskriver ovan och resultatet blev tyvärr det som Mikael konstaterade, dvs en snedvriden könsfördelning avseende de som medverkade på scen. Det är tråkigt och vi kan säkerligen göra bättre nästa gång, men vi gläds ändå åt ett event där vi fick feedbacken att många värdefulla kontakter skapades och faktiskt, för en gångs skull, de kvinnliga investerarna var ovanligt många i rummet jämfört med hur det brukar se ut.