Healthtechbolaget VisueCare säljs till Tieto

 

Tieto har förvärvat det unga healthtechbolaget VisueCare, som med sin molnbaserade tjänst underlättar det dagliga arbetet på äldreboenden. Förvärvet är en del i Tietos strävan att bredda sitt erbjudande för den kommunala äldreomsorgen.

VisueCare grundades 2014 med visionen att underlätta det dagliga arbetet för personal och skapa smartare sätt att arbeta inom äldreomsorgen. Företagets lösning har utvecklats i nära samarbete med äldreomsorgspersonal och möjliggör förbättrad kvalitet och effektivitet inom vården genom att visualisera planering och underlätta kvalitetssäkring. VisueCare har genomfört pilotprojekt i samarbete med flera kommuner i Sverige.

– Målet med VisueCare har varit att ta fram en tjänst för personal på äldreboenden som är lätt att använda. Att kombinera ökad effektivitet med höjd omsorgskvalitet har varit en ledstjärna i utvecklingsarbetet. Det är också en fråga som är mycket aktuell i många kommuner runt om i Sverige och andra länder. Det är med stor glädje vi ser att VisueCare nu kommer att få en mycket bra plattform för vidare expansion inom ramen för Tieto, säger Lars Franzén, VD och en av grundarna till företaget.

Tieto är en ledande leverantör av IT-tjänster för offentlig sektor i Norden. Förvärvet av VisueCare kommer att stärka företagets verksamhet gentemot den kommunala sektorn, som för närvarande utgör över 30 procent av Tietos totala intäkter.

– Många kunder står inför den dubbla utmaningen att driva verksamheten mer effektivt samtidigt som de måste ta fram nya och förbättrade tjänster för medborgarna. Äldreomsorgen är ett område där det finns en växande efterfrågan på effektivare lösningar. Det här förvärvet är ett ytterligare steg för att stärka vår roll inom vård- och omsorgssektorn, säger Cristina Petrescu, global chef för offentlig sektor, Tieto.

För mer information kontakta:
Lars Franzén VD, e-post: lars.franzen@visuecare.se, Tel: 0702-148841

Om VisueCare
VisueCare är en tjänsteinnovation som visualiserar framtidens äldreomsorg till gagn för boende och utförare av äldreomsorg. Information och alla aktiviteter rörande en boende samlas, digitaliseras och presenteras i form av symboler i en omsorgsplan. VisueCare leder till en höjd omsorgskvalitet och ökad effektivitet, samt möjliggör en mer individanpassad äldreomsorg och automatisk kvalitetsuppföljning.