Impactpool lyfts fram i FNs jämställdshetsstrategi

 

FNs generalsekreterare, António Guterres har lanserat en ny strategi för att uppnå jämställdhet inom hela FN. Stingbolaget Impactpools modell för talent sourcing och företagets effektiva genomförande av Senior Women Talent Pipeline erkänns i strategin som bästa praxis.

– Att FNs Generalsekreterare lyfter fram Impactpool i FN:s nya jämställdhetsstrategi, är en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Det visar att vi är en viktig kraft för organisationer som vill öka jämställdhet och mångfald när de rekryterar, säger Henrik Rydén, medgrundare av Impactpool.

Impactpools arbete för jämställdhet har tidigare fått uppmärksamhet i svensk media. I våras skrev både Dagens Nyheter och Dagens Industri om hur Impactpool fick uppdraget av FNs Generalsekreterare att rekrytera framtidens kvinnliga ledare.

– En del i Impactpools framgång är att vår globala talangpool till stor del består av kvalificerade kvinnliga kandidater, vilket underlättar för våra kunder som vill nå de global jämställdhetsmålen, säger Henrik Rydén.

Även Impactpools studie om vilka faktorer som är avgörande för karriärutveckling inom FN-systemet har uppmärksammats stort. Rapporten har laddats över 10 000 gånger och diskuteras i FNs nya jämställdhetsstrategi.

– En nedslående slutsats från vår studie är att kvinnor hittills har haft svårare att avancera till högre befattningar inom FN-systemet. Vår förhoppning är att Impactpools modell för talent sourcing och FNs nya jämställdhetsstrategin kommer att innebära förbättrade möjligheter för kvinnor att konkurrera på lika villkor med män både vad avser typ av uppdrag och löneutveckling, säger Henrik Rydén.

Mer om rapporten

Om Impactpool
Impactpool är en global karriärplattform för personer, företag och organisationer som vill arbeta för en humanitär och hållbar värld. Impactpool grundades 2015 av Magnus Bucht, Henrik Rydén och Jon Olsson. Impactpool har mer än 230 000 medlemmar från 195 länder och bolaget har blivit en viktig rekryteringspartner för inflytelserika internationella organisationer, som UNICEF, UNHCR, Internationella Röda Korset, och Norwegian Refugee Council (NRC).

För mer information kontakta
Patrik Klingbert, Director Communications

Mobil: 073-708 31 30 Mail: patrik@impactpool.org
Homepage: www.impactpool.org