Hubbsters emission övertecknad på två timmar

Svenska SaaS-bolaget Hubbster, specialiserade på digitala verktyg för aktivering av strategier, planer och kulturer, har under juni månad genomfört en kapitalanskaffning. Emissionen, som i huvudsak dedikerats till snabbare produkt- och tjänsteutveckling, övertecknades snabbt och med marginal. Med efterfrågan från flera av landets största företag satsar nu Hubbster på att ta sin produktportfölj till nästa nivå.

– Hubbster har skapat en tydlig och spännande position inom strategiaktivering. Vårt fokus är att utveckla digitala verktyg som utifrån motivationsteori skapar nya förutsättningar för företag att lyckas med sina strategigenomföranden. Det kallar vi för aktivering. Att vi bland de nya delägarna även fått representanter från användarsidan ser vi som en kvalitetsstämpel för vår plattform. Nu skall vi ägna sommaren åt att utveckla nästa generation av aktiveringsverktyg, säger Anna Bloth Karling, VD för Hubbster.

Hubbsters digitala plattform, CoreHub, har använts för att aktiverat strategier inom några av Sveriges mest spännande privata och offentliga varumärken, som tex Apoteket, Familjen Helsingborg, WSP, Everysport Media Group, Danske Bank, BIG Travel, Oriflame och Ung Cancer.

Resultatet visar att plattformen, med medarbetarmotivation som drivkraft, stöttar en ökning av strategianvändningen i företag från snittet 5 % till över 60 % på bara åtta månader.

> Mer om Hubbster: www.hubbster.com