DPOrganizer tar in kapital och expanderar i Europa

DPOrganizer, som hjälper företag och organisationer världen över att hantera utmaningar inom dataskydd, har tagit in kapital från bland andra Inbox Capital och Soläng Invest.

DPOrganizer hjälper företag och organisationer hantera utmaningar inom dataskydd. Just nu riktar man in sig på företag som måste hantera EU:s nya dataskyddsdirektiv, GDPR, som träder i kraft i maj 2018. Reglerna är komplexa och böterna höga om man inte följer dem. Straffavgifterna för att inte följa EU:s nya dataskyddsdirektiv kan motsvara upp till 4 procent av ett bolags totala omsättning, eller 190 miljoner kronor.

– Medvetenheten hos företagen om GDPR och vilka utmaningar förordningen medför har ökat, men många kämpar fortfarande med hur de ska hantera frågorna i praktiken på ett effektivt sätt. Det finns också väldigt många som ännu inte alls insett vilket stort jobb de har framför sig. GDPR kommer förändra hur företag bygger och hanterar produkter, affärsmodeller, organisationer och IT-system. Sen finns det också stora konkurrensfördelar med att ta dataskyddsfrågor på allvar, särskilt internationellt ser vi ett stort fokus på det perspektivet. Oavsett mognadsgrad och fokus, så är vår lösning ett mycket bra stöd i arbetet, säger Egil Bergenlind, grundare och VD på DPOrganizer.

DPOrganizer grundades 2015 och i slutet av förra året bestod Dporganizer av fyra personer. Idag är man 18 medarbetare. Man har huvudkontor i Stockholm och säljkontor i London och Amsterdam.

– Vi växer snabbt och räknar med att vara drygt 50 medarbetare innan året är slut. Vi ska då ha säljkontor i minst sex europeiska städer. Kapitalet kommer främst användas till att expandera vår försäljningsorganisation i Europa. Efterfrågan på våra tjänster ökar snabbt i och med att GDPR träder i kraft under nästa år. Med detta kapitaltillskott säkerställer vi att vi kan fortsätta expandera och hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt, säger Egil Bergenlind, grundare och VD.

DPOrganizer har idag kunder som Academedia, Axfood, Dustin, Eniro, Mekonomen och Visma Advantage, och har knutit samarbeten med ledande advokatbyråer som Delphi, Lindahl och Synch.

> Läs artikeln på DiDigital
> Mer om DPOrganizer