Första batchintaget för STING Incubate: 5 nya tech startups

STINGs inkubatorprogram, STING Incubate, erbjuder tech startups coachning i 6 till 18 månader. Bolagen i vårens första batch erbjuder produkter och tjänster inom bland annat uthyrning av möbler, trafiksäkerhet och bokning av specialistläkare på nätet. Alla startups har möjlighet att få 300 000 kronor av Propel Capital, investeringsföretaget som enbart investerar i STING-bolag.

Varje år ansöker över 150 startups till STING Incubate-programmet och 10-12 antas under året. Nu startar för första gången fem bolag samtidigt, detta för att underlätta delning av kunskap och erfarenheter entreprenörerna emellan.

– Vi kommer starta tre STING Incubate-batcher under 2017 med 3-5 bolag per omgång. I årets första batch finns fem spännande bolag från fem olika branscher, alla med starka team och nytänkande affärsidéer som fyller ett stort behov i marknaden. Flera har dessutom potential att bli disruptiva inom sina respektive områden, säger Karin Ruiz, affärscoach på STING.

Alla bolag som antas till STING kan får en investering på 300 000 kronor från STINGs investeringsplattform Propel Capital, som utgörs av ett 30-tal välrenommerade svenska affärsänglar. Varje team får individuellt stöd från en personlig coach med bakgrund och erfarenhet som entreprenör. De utvalda bolagen får även tillgång till flera workshops och intensivkurser som de går tillsammans med andra STING-bolag, allt för att snabba på deras utveckling och öka deras chanser att lyckas.

Ett av bolagen, MediCheck erbjuder personer med kroniska sjukdomar en genväg till specialistläkare på nätet, och frigör viktig och efterfrågad medicinsk kompetens som blir lättillgänglig för personer med medicinska behov.

– Vi har precis smyglanserat och under februari kommer det successivt nya features. Det är fantastiskt roligt efter ett och ett halvt års hårt arbete. Nu ser vi fram emot kundernas feedback för att ytterligare kunna förbättra tjänsten, säger Thomas Ehrengren, medgrundare och VD på MediCheck.

STINGs stöd för startups omfattar, förutom individuell coachning och möjlighet till investering från Propel Capital, access till STINGs egen rekryteringstjänst för startups, plats på SUP46, THINGS eller H2, och tillgång till STINGs breda internationella nätverk av investerare, affärskontakter och experter.

Sedan starten 2002 har STING coachat över 200 startups. Bland STING Incubate-bolagen finns Yubico, Videoplaza, Volumental, Watty, Barnabys, Bioservo och MIND Music Labs.

Följande fem startupbolag ingår i första batchen 2017 av STING Incubate:

Beleco
Beleco är världens första marknadsplats och community för uthyrning av möbler. Privatpersoner och företagare har möjligheten att hyra, ”hyr-köpa” eller köpa sina möbler, både nya och secondhand. Beleco erbjuder en flexibel logistiklösning med montering och bortforsling. En helt ny tjänst som möter en modern kund med en modern service. www.beleco.com 

CE-Check
Nu behöver du ingen dyr CE-konsult längre för att CE-märka din produkt. CE-Check är en webbtjänst som genom en rad frågor analyserar din produkt, och snabbt och smidigt listar de CE-märkningsdirektiv som produkten ska överensstämma med. För närvarande inkluderar tjänsten de flesta direktiv och uppgraderas ständigt med nya direktiv, funktioner och tjänster. www.ce-check.eu 

EVAM System
H&E Solutions utvecklar smarta kommunikationssystem inom V2V (Vehicle to Vehicle) och V2X (Vehicle to Everything) för att förbättra trafiksäkerheten. Bolagets produkt EVAM System kan varna bilister om förändrade trafiksituationer, t ex ett utryckande fordon eller en brand i tunnel genom att använda redan inbyggda funktioner i bilarnas radio/infotainmentsystem. H&E Solutions utvecklar nya innovativa produkter för morgondagens teknik inom fordonsindustrin. www.evamsystem.com 

LocalLife
Vi är globalt uppkopplade men samtidigt har vi blivit allt mer lokalt isolerade. LocalLife avser att vända denna trend med teknik som möjliggör för grannar att komma i kontakt med varandra och självorganisera på ett säkert sätt. Därigenom möjliggör LocalLife lokalsamhällen med starkare identitet, tillit, trygghet, och hållbarhet. www.locallife.se 

MediCheck
MediCheck erbjuder personer med kroniska sjukdomar en genväg till specialistläkare på nätet. Specialistläkarna, som kan väljas baserat på individuella preferenser och behov, ger råd via videosamtal eller meddelanden. Vårt nätverk av specialistläkare använder vår unika plattform för att planera, genomföra och dokumentera möten. På detta sätt frigörs viktig och efterfrågad medicinsk kompetens och blir lättillgänglig för personer med medicinska behov. www.medicheck.se 

 

> Nästa batch startar 24 april. Läs mer om STING Incubate