IIS investerar 1,5 MSEK i MetaSolutions som möjliggör öppen digitalisering och nya tjänster i offentlig sektor

iis_metasolutions

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, investerar i MetaSolutions, ett ungt företag med moderna lösningar för informationshantering. Investeringen är en del i en ny satsning från IIS på att stödja nystartade svenska internetbolag.

MetaSolutions gör avancerad datahantering tillgänglig genom molntjänster och gör det snabbt och enkelt att göra information mer sökbar och bättre beskriven med hjälp av länkade data. Applikationerna för teknologin är många.

En av lösningarna har snabbt blivit marknadsledande i Sverige, tjänsten för publicering av öppna data. Över 60 procent av de som i dag publicerar öppna data nationellt använder MetaSolutions molntjänst EntryScape Catalog.

– Vi hjälper våra kunder till publicering på bara en dag, vilket är unikt. Bland annat har vi hjälpt Skatteverket att skapa och erbjuda API:er som öppna data, något som är en förutsättning för digitalisering på bred front. Att IIS nu går in och investerar i bolaget gör att vi kommer att kunna skala upp och hjälpa ännu fler, säger Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions.

– MetaSolutions är ett mycket spännande företag vars affärsidé – att hjälpa kunder tillgängliggöra stora datamängder – ligger mycket väl i linje med IIS mål att främja utvecklingen och användningen av internet i Sverige. Genom att göra det enklare för fler att tillgängliggöra sin data är vi övertygade om att nya tjänster och innovationer kommer att skapas, säger Staffan Hagnell som är ansvarig för IIS investeringsportfölj.

IIS är också sedan tidigare kund till MetaSolutions genom satsningen datahotell.se, en tjänst där svenska användare kan börja beskriva och lägga upp sina data utan kostnad. Tjänsten har nära 100 användare och används bland annat för publicering till öppnadata.se.

IIS har i år börjat investera i unga svenska aktiebolag. Huvudsyftet för IIS är inte avkastning, eller att styra bolagens utveckling, utan i stället att hjälpa företag i ett tidigt stadie då det är svårt att attrahera investerare. IIS ska i dessa bolag vara minoritetsägare och bolagen ska ha möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor.

> Läs mer om MetaSolutions: www.metasolutions.se 

MetaSolutions är med i STING Incubate. Läs mer om programmet här.