500 trafikskolor sänker sina faktureringskostnader med Billecta

billecta_team

Medlemsorganisationen Sveriges Trafikskolors Riksförbund har valt att jobba med det innovativa fintech-bolaget Billecta för att erbjuda sina medlemmar ett modernt, kundanpassat och kostnadseffektivt faktureringssystem. De kompletta integrationsmöjligheterna och den unika avstämningstjänsten som Billecta har utvecklat var avgörande i valet. 

Sveriges Trafikskolors Riksförbund har drygt 600 trafikskolor som medlemmar vilket utgör 80 procent av landets trafikskolor. Dessa sysselsätter drygt 2 000 trafiklärare och utbildar ca 100 000 körkortstagare varje år.

– Det här är vår absolut största affär hittills och vi är glada över att få förtroendet att leverera en heltäckande faktureringstjänst integrerad med deras befintliga plattform. Sedan är det förstås en kvalitetsstämpel för Billecta då detta bekräftar att vi som förhållandevis ungt bolag kan leverera till en så stor organisation, säger Jonas Ahlberg, VD på Billecta AB.

Helautomatiserat och sänkta kostnader
I en bransch där nästan hela befolkningen någon gång i livet är kunder ställs höga krav på effektiv hantering av administrativa rutiner.

– Valet av systempartner, till vårt egenutvecklade affärssystem aSTRa WEB, innebär inte bara en administrativ effektivisering utan också upp till 35 procent sänkta kostnader för våra medlemmar. Detta tillsammans med att Billecta är innovativa och snabbt finner nya lösningar var viktiga faktorer i vårt val, säger Patrik Jönsson IT-chef på Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

Fakturaservice utan klientmedelskonto
Billecta har på kort tid sedan starten 2014 etablerat sin faktureringstjänst på den svenska marknaden och har idag närmare 1000 kunder. Företagets systemlösning automatiserar hela fakturaprocessen – från skapande och distribution av faktura till avstämning av inbetalningar och bokföring. Dessutom har Billecta på ett smart vis adderat ett flertal olika distributions- och betalsätt vilket förenklar slutkundens betalning.

> Mer om Billecta: www.billecta.com