Team Up with Startups: ​Entreprenörernas tips till storbolagen

bild2_

För ett år sedan drog STING och Stockholms Handelskammare igång ett projekt för att minska gapet mellan storbolag och startups. ”Team Up with Startups” har sedan dess skapat över 160 individuella möten mellan de två grupperna. Många är positiva, men det är svårt för de små att inleda samarbeten med de stora. Här är entreprenörernas bästa tips till storbolagen.

Målet med Team Up with Startups har varit att lyfta frågan kring gapet mellan storbolag och startups, och erbjuda en plattform där de kan mötas för att ta tillvara på den innovationskraft som finns. Ett år senare har över 160 individuella mötena ägt rum mellan totalt 30 storbolag och 50 startups.

En genomgång visar att det ofta har varit en utmaning att hitta gemensamma intresseområden, och de två gruppernas ibland betydligt olika arbetssätt har också inneburit hinder för att komma vidare.

– Det finns flera exempel på diskussioner om samarbeten mellan startups och storbolag som pågår just nu, men för många entreprenörer har det också varit en utmaning att få storbolagen att våga satsa och inte bara se startups som en källa för idéer och inspiration, säger Jill Lindström, marknad- och kommunikationsansvarig på STING.

Hur ska man då som storbolag tänka och handla för att öka möjligheterna till lyckade samarbeten med startups? Här är entreprenörernas sju bästa tips:

1. Ha en öppen attityd

Var öppen för vad ett samarbete skulle kunna handla om. Det är sällan startupbolagets produkt eller tjänst matchar till 100 procent från början. Se möjligheterna!

2. Var konkret

Kom gärna med ett problem ni står inför just nu inom er organisation. Fråga entreprenörerna om det är något de kan hjälpa till att lösa.

3. Avsett pengar och tid

Ge startupbolaget en budget på 75 000-100 000 kronor för att ta fram en prototyp eller testa sin teknik i er miljö, och imponeras av vad de kan åstadkomma på en eller två månader!

4. Börja litet

Varför inte börja med endast en avdelning på företaget, eller en arbetsgrupp? Kom igång direkt istället för att jobba igenom ett internt tröskverk som ska få flera 1000 anställda ombord.

5. Dedikera en intraprenör som äger projektet

Ha utpräglade intraprenörer som ansvariga för innovationspartnerskap. Både intresse och vilja att genomföra samarbetet måste finnas, även förståelse och – framförallt – befogenhet.

6. Gå “all in”

Var villiga att satsa, gå ”all in” och göra fel – ha en kultur i företaget som tillåter att projekt misslyckas.

7. Var proffsig

Ha inte inställningen att ni ska göra projektet själva och att startupbolagen bara är inspirationskällor till era egna interna innovationsteam. Ett samarbete skulle ge riktiga erfarenheter och värden för båda parter – och ni skulle ha väldigt roligt och lära er mycket av startupbolagens arbetssätt under tiden.

Nästa Team Up with Startups-event kommer att hållas under hösten 2016.