Sökes: 10 teknikbolag som vill lyckas i Afrika

IGNITIA (388)

Sex av världens tio snabbast växande ekonomier finns i Afrika, och regionens BNP växer stadigt med 5-6 procent per år. Afrikanska länder kommer att bli allt viktigare exportmarknader för svenska tillväxtbolag. Nu lanserar STING Go Africa för att fler unga svenska tillväxtföretag inom Health och Cleantech skall våga satsa och lyckas i Afrika.

Programmet kommer bestå av en workshopserie för att bygga kunskap och ge inspiration, coachning och övningar för att utvärdera och utveckla sin strategiplan för Afrika, och besök på tre utvalda marknader för att börja bygga nätverk och etablera kundrelationer.

– Med STING Go Africa vill vi skapa bättre förutsättningar för unga svenska tillväxtföretag att lyckas med sina affärer i Afrika, och uppmuntra dem att våga satsa, säger Karin Ruiz, affärscoach på STING och programledare för STING Go Africa.

Tio företag inom Health och Cleantech kommer att väljas ut att delta i STING Go Africa. Programmet pågår under ett år med start i maj 2016. Sista ansökningsdag är 1 april 2016.

I takt med att mer utvecklade marknader blir alltmer mättade kommer Afrika att bli en allt viktigare exportmarknad för svenska tillväxtbolag. Afrikas befolkning förväntas dubblas till 2050, och BNP växer stadigt med i genomsnitt 5-6 procent per år. Att framgångsrikt ta tillvara på affärsmöjligheter på afrikanska marknader kommer att bli en allt viktigare konkurrensfaktor för Sverige och svenska företag i den hårdnande internationella konkurrensen.

Affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth) arbetar under parollen “Where ideas go global” och erbjuder startups en snabbare väg från idé till globalt företag. För att ge unga svenska tillväxtföretag den kunskap de behöver för att att våga satsa och lyckas i Afrika drar STING, i samarbete med Inclusive Business Sweden, Swecare, SP och Swedish ICT, nu igång STING Go Africa. Programmet genomförs med finansiering från Tillväxtverket.

> Läs mer och ansök till Go Africa-programmet
> Läs artikeln i Ny Teknik