Upp till 250 000 SEK i verifieringsstöd för din life science-idé

140508_0218

Har du har ett tidigt life science-bolag med stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd? Då kan du söka upp till 250 000 kronor i verifieringsstöd genom STING.

STING har beviljats 500 000 kronor från det VINNOVA-finansierade innovationsprogrammet SWElife, vilket ger STING möjligheten att under år 2016 ge verifieringsmedel till lovande unga life science-bolag.

Du behöver inte vara ett STING-bolag – alla bolag som uppfyller kriterierna kan söka verifieringsstöd genom STING. Förutom att vara tidigt life science-bolag med stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd, ska ditt bolag ha sin grund i näringslivet, d v s inte ha en akademisk koppling.

Stödet kan uppgå till högst 250 000 kronor och ska användas till verifieringsinsatser som t ex marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar.

Målsättningen är att minska riskerna i ett tidigt skede för att bidra till att fler livskraftiga företag utvecklas, samt att den kommersiella potentialen kan stärka små life science-företags ansökningar till större program från SWElife, VINNOVA och EU.

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science.

Hur söker jag?
Ta kontakt med Gisela Sitbon, affärscoach inom Health på STING, som kan hjälpa dig att komma fram till vilket verifieringsstöd du behöver.
Tel: 070-282 55 58
E-post: gisela.sitbon@stockholminnovation.com

Om verifieringsstöd
Sex etablerade life science-inkubatorer har fått stöd av SWElife och VINNOVA för att inkubatorerna i sin tur ska kunna stödja nya life science-bolag. Redan idag samverkar några innovationskontor med inkubatorerna för tidig kommersiell verifiering av akademiska resultat. SWElife vill med denna utlysning även ge små life science-företag, utan akademisk koppling, tillgång till stöd med tidig kommersiell verifiering. Ett krav är att inkubatorn ska vara beredd att ge stöd till bolag med potential oavsett var i Sverige de kommer ifrån. Det vill säga företagen behöver inte vara eller bli anslutna till inkubatorn. Läs mer här.