Di Debattartikel: “Så ska personaloptioner beskattas”

Trots att Sverige fått fram ett betydande antal högt värderade entreprenörsdrivna företag är vi inte lika lyckosamma när det gäller att få fram nya storföretag, skriver professor Pontus Braunerhjelm, STINGs VD Pär Hedberg och 12 tunga företagare i ett inlägg om personaloptioner i Di Debatt.

–  Sammanfattningsvis innebär våra förslag – även om de behöver vidareutvecklas – ett transparent system där vinster på personaloptioner beskattas som inkomst av kapital och inte påförs arbetsgivaravgifter, oavsett bransch eller företagsstorlek, samtidigt som risken för skattebortfall minimeras, skriver de 14 ledande företagarna i Dagens Industri. 

Här är  företagsprofilerna som står bakom artikeln

Pontus Braunerhjelm, professor, utredare Entreprenörskapsutredningen
Lars Backsell, (ordförande i referensgruppen), grundare, Recipharm
Per Arwidsson, vd, Granen
Karin Bodin, vd, Polarbröd
Saeid Esmaeilzadeh, vd, Serendipity Innovations
Giovanni Fili, grundare, Exeger
Christer Fransson, grundare, Sommarvik Fritidscenter
Sofia Hagelin, grundare, Heart of Lovikka
Pär Hedberg, grundare, STING
Peter Lindell, entreprenör och investerare, Rite Ventures
Anna Lithagen, grundare, Talent Tribe
Martin Lorentzon, grundare, Spotify
Catharina Tavakolinia, vd, Kavat Vård
Caroline Walerud, grundare, Volumental

Läs hela artikeln här