Aifloos emission snabbt övertecknad

SAMSUNG CSC

Under hösten gick STING-bolaget Aifloo ut med ett erbjudande att teckna nyemitterade aktier i bolaget. Emissionen fulltecknades inom ett dygn genom ett konsortium av investerare.

Aifloo utvecklar självlärande artificiell intelligens för Internet of Things. Aifloo SmartCare ger äldre och handikappade människor oberoende och säkerhet genom världens första och enda självlärande smarta vårdsystemet.

– Det här känns helt fantastiskt. Vi har noterat ett stort intresse för företaget och har dessvärre tvingats tacka nej till ett antal investerare. Det betydande kapitaltillskottet är naturligtvis viktigt, men kompetensen i investerargruppen är minst lika viktig. Nu är vi i ett läge där vi kan öka takten och fokusera på produktutvecklingen, säger Aifloos vd Michael Collaros.

I nuläget arbetar sex personer i företaget men fler rekryteringar planeras framöver.

Nära 20 procent av befolkningen i västvärlden är över 65 år och andelen fortsätter att växa. De äldres stödbehov ökar och är redan en stor utmaning för samhället. Aifloo utvecklar ett e-hälsosystem, baserat på Artificiell Intelligens (AI), som ökar tryggheten I boendet.

> Mer om Aifloo