MetaSolutions och Findwise skapar nästa generations sök- och informationslösningar

Då fler och fler sökningar idag är sökningar efter svar på specifika frågor blir det än mer viktigt för en organisation att göra sin data sökbar. Findwise och MetaSolutions kopplar enskilda termer för data till sökning och indexering för att erbjuda dramatiskt förbättrad sökbarhet, både inom en organisation och externt. Tillsammans gör de data, inte bara webbsidor, sökbara.

Samarbetet mellan MetaSolutions och Findwise skapar nästa generations sök- och informationslösningar. Med tio års erfarenhet, och över 250 kunder, har Findwise idag en ledande position inom sökdrivna lösningar. Tillsammans med MetaSolutions, som är ledande i att applicera länkad data- och terminologihantering för sök, kan nya extremt skalbara lösningar skapas. Applikationsområden finns inom e-handel, extern sökoptimering, intranätshantering och digital asset management.

– MetaSolutions lösningar för informationshantering, helt baserade på länkad data med terminologihantering, är en viktig komponent för oss. De passar väl ihop med vår produktplattform, Findwise i3, och ger oss möjlighet att bygga sökdrivna lösningar som tar hänsyn till kundernas interna och externa begreppsvärldar, säger Bengt Rodung, grundare av Findwise.

Tillsammans adresserar Findwise och MetaSolutions den nordiska marknaden. Med hjälp av Findwise i3, Findwise produktplattform för sökdriva lösningar, och EntryScape, MetaSolutions plattform för länkad data, kan kundanpassade lösningar och leverans erbjudas snabbt och effektivt.

– Findwise gedigna erfarenhet och bredd inom sök kommer direkt kunna omsätta de värden vi erbjuder. Tillsammans skapar vi nästa generations söklösningar. Vi är mycket glada över att etablera detta samarbete och bearbetar nu konkreta möjligheter i flera olika branscher, säger Eric Hjelmestam, VD för MetaSolutions.

> Mer information: www.metasolutions.se