FastForward byter namn till STING Accelerate

STING_programs_
2013 startade STING ett nytt program för Stockholms mest lovande internet-startups, FastForward. Fokus ligger på att effektivt öka utvecklingstakten genom att testa, mäta och iterera för att snabbare hitta användningsområden och affärsmodeller som fungerar. Inför höstens omgång byter STING namn på programmet till STING Accelerate och ökar investeringsbeloppet till 300 000 kronor.

Samtidigt som det fyra månader långa acceleratorprogrammet får det nya namnet STING Accelerate, döps det längre inkubatorprogrammet (tidigare Excelerate) om till STING Incubate.

− Vi har valt att skapa en enad namnbild för våra program och att använda ord som på ett tydligare sätt beskriver skillnaden mellan dem. Vår förhoppning är att namnbytet också kommer att bidra till att grundarna och entreprenörerna i bolagen känner att alla är del av samma STING, säger Jill Lindström, marknad- och kommunikationsansvarig på STING (Stockholm Innovation & Growth).

Även om acceleratorprogrammet byter namn till STING Accelerate kommer innehållet vara detsamma som tidigare och varje antaget bolag får fortsättningsvis en investering, nu av Propel Capital II. Förutom de individuella veckovisa mötena med programmets tre coacher läggs stor vikt vid säljträning och pitchträning. Entreprenörerna får inför experter i presentationsteknik träna på korta två-minuters pitchar och längre 5-minuters presentationer som ska framföras inför investerare och journalister på programmets finalevent STING Demo Day. Bolagen i STING Accelerate har alla kommit en bit på väg – med en färdig produkt/beta och bevisad efterfrågan på produkten.

En nyhet inför hösten är att med nya Propel Capital II ökar investeringen från 250 000 kronor till 300 000 kronor per Accelerate-bolag för att snabba på bolagens utveckling ytterligare.

Inkubatorprogrammet STING Incubate är upp till 18 månader långt och stöttar bolag inom ICT, Smart Energy, Life Science och Internet/media. Bolagen i programmet får en individuell coach som man träffar en halv dag per vecka. Här handlar det om att verifiera tekniken, utveckla affärsmodellen, utveckla och lansera den första produkten, hitta finansiering och rekrytera teammedlemmar. Fokus läggs även på säljutbildning, pitchträning och internationell exponering.

Alla STING-bolag har access till STING Business Angel, ett affärsängelnätverk bestående av nära 40 teknikentreprenörer, och STINGs internationella nätverk av investerare och industrikontakter.

Ansökningsperioden till STING Accelerate öppnar den 13:e april och pågår till den 10:e maj. Åtta internet/mediebolag kommer att antas till programmet, som nu ges för femte gången.

> STING Accelerate och STING Incubate 
> Propel Capital