Startup ICT vinnaren bidrar till bättre kommunikationen inom familjer med barn med autism, ADHD och Downs syndrom

Finalbild15_

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser (t ex autism, Downs syndrom och ADHD) behöver kognitivt stöd för att göra livet lättare och mer stimulerande för sina barn. Med hjälp av bildbaserade scheman och en digital dagbok erbjuder Picture My Life ett bättre sätt att samordna barnens dagliga liv och aktiviteter. På Startup ICT-programmets final tilldelades Picture my Life 10 000 kronor för sin innovation.

Picture my Life’s digitala plattform har tre integrerade kognitiva hjälpmedel: ett avancerat schema baserat på bilder; en dagbok som kommer att fungera som en kommunikationskanal mellan barnets hem, skola, anhöriga och stödpersonal; och ett forum som ger råd om praktiska lösningar och kognitiva hjälpmedel.

Idén är sprungen ur egen erfarenhet; en av företagets ägare har en son med Downs syndrom.

− Vår service kommer att ge struktur i vardagen och underlätta kommunikationen för barn med reducerad förståelse förmåga och deras familjer. Plattformen kommer att vara engagerande, inspirerande och uppmuntra till kommunikation, säger Lollo Andström, en av grundarna av Picture my Life.

14 innovativa affärsidéer med stor internationell tillväxtpotential presenterades vid avslutningen av Startup ICT-programmet, en praktisk workshopserie för entreprenörer som erbjuds och organiseras av STING och sponsras av EIT ICT Labs och KTH Innovation. Två av entreprenörer bakom Picture My Life, Lollo Andström och Maria Skantz, tilldelades 10 000 kronor för sin innovation. Teamet består även av Lisa Lidgren och Yvonne Malmström Grimme, VD.

− Att vinna första pris i Startup ICT 2014 är ett underbart erkännande av vår idé och inspirerande för vårt team! Vi har precis börjat programmeringen av vår plattform och planerar att ha en första version klar för våra pilotanvändare i mitten av januari 2015. Vi är också ute efter mer pengar för att skynda på utvecklingen av plattformen, säger Lollo Andström.

Enligt statistik från Socialstyrelsen i Sverige har det skett en dramatisk ökning av antalet neuropsykiatriska diagnoser under de senaste åren. Teamet uppskattar att cirka 37 000 barn, deras föräldrar, släktingar och skolor är potentiella användare för kognitiva hjälpmedel.

Juryn för “Årets startup” bestod av Martin Gemvik, Industrifonden och Sting Capital; Tomas Jonsson, Almi Invest; och Christina Bendz, SU Innovation. Juryns motivering löd:

“Med en kristallklar presentation, ett väldefinierat behov, och uppenbara fördelar, både individuella och sociala, kommer Picture my Life att förbättra livet för tusentals barn och deras familjer.”

− Startup ICT-programmet har gett oss många praktiska och användbara verktyg som gör det möjligt för oss att gå vidare med vårt projekt. Det har också varit bra att träffa andra startup team och utbyta erfarenheter, säger Lollo Andström.

Startup är ett praktiskt träningsprogram för dig som vill ha hjälp att formulera och vässa din affärsmodell och skapa en bra plattform för att potentiellt starta ett företag. Programmet består av fem workshops och bygger på Business Model Canvas, en strategisk och visuell mall för utveckling av affärsmodeller. Teori är sammanflätad med praktisk utbildning och erfarna entreprenörer och experter delar med sig av sina kunskaper.

> Läs mer om Picture my Life