OPEN CALL: 50k Euro för att utveckla ditt webbprojekt

SUE_logo_rgb_w

Är du webbentreprenör, techie eller student och är redo för din nästa stora grej? Upptäck FIWARE som ett effektivt utvecklingsbibliotek för webbprojekt, få tillgång till en mentor och erhåll finansiellt stöd från EU – allt för att kickstarta din entreprenörsresa.

STING är partner till Speed UP! Europe, ett helt nytt accelerationsprogram som ger ekonomiskt stöd och coachning till SMEs och webbentreprenörer som vill utveckla innovativa applikationer med hjälp av FIWARE, inom områdena agriculture business, smart cities eller cleantech.

100 utvalda projekt erhåller 50 000 Euro var + coachning under 9 månader

 • Pengarna är ett rent bidrag, utan krav återbetalning eller aktier.
 • Bidraget skall täcka utveckling av programvara, resekostnader, hyra av kontorsplats, logikostnader (om relevant).
 • Under hela programmet kommer de utvalda projekten att få stöd från en av de nio europeiska partnerorganisationer som deltar i Speed UP! Europe. STING är programpartner i Sverige.
 • Varje projekt tilldelas en mentor och en coach som stöd under programmets nio månader.

Projektkrav

 • Alla projektidéer ska finnas inom områdena agriculture business, smart cities eller cleantech.
 • Alla projektidéer måste baseras på FIWARE.
 • Projektteamen ska bestå av 3-5 medlemmar.
 • Projektidéerna kommer att utvärderas på teamets kvalitet, projektets ekonomiska och samhälleliga effekter samt hur innovativt FIWARE används.

FIWARE

 • En innovativ, öppen, molnbaserad arkitektur för kostnadseffektiv utveckling och leverans av applikationer och tjänster inom framtidens Internet.
 • FIWARE är ett alternativ till de internetplattformar som tillhandahålls av Amazon eller Google.
 • FIWAREs API-specifikation är offentlig och avgiftsfri och är framtagen genom utvecklingen av en open source referensimplementation vilket syftar till att snabba på utvecklingen av produkter och tjänster baserade på FIWARE-teknik.

> Läs mer på www.fi-ware.org 

Deadline: Ladda upp din ansökan före den 10 december 2014
Programstart: De 100 bästa projekten och teamen presenteras den 15 januari 2015

> Ansök nu: www.speedupeurope.eu
> Se filmen: Speed UP! Europe in 90 seconds 

Kontaktperson Stockholm:
Amelie Furborg, amelie.furborg@stockholminnovation.com, 070-415 64 67

Speed UP! Europe är ett projekt finansierat av EU:s 7:e ramprogram för vetenskap och teknisk utveckling inom ramen FP7-2013-ICT-FI.