The STING story

Det händer mycket spännande i Stockholms startup-värld. Vilken inverkan har STING och våra bolag haft på branschens utveckling? Tech-bloggen Swedish Startup Space har arbetat fram “The STING story”, som ger svar på just den frågan. 

Hur många bolag STING har utvärderat under årens lopp? Hur många av dem som fortfarande är aktiva och hur mycket kapital de har tagit in? Vad är antalet anställda hos STING-bolagen? Det får du veta här!

SSS-Sting-infographic-v2-web-2000px-1000x2353

Bild: Swedish Startup Space