Silicon Valley-veteran stöder Yubico

Ram_Shrira_Yubico_wRam Shriram, grundande styrelsemedlem i Google och före detta chef på Amazon.com, går med i det innovativa autentiseringsföretaget Yubico som investerare och rådgivare.

“I en tid när Internet-lösenord att hackas i större och större utsträckning fortsätter Yubicos team att utmärka sig genom att skydda digitala identiteter på ett mycket elegant sätt. För att vinna den stora marknaden för Internet-användare behöver säkerhetstekniken vara enkelt. Användarupplevelse med YubiKey − utan klientprogramvara, en enkel PIN-kod och en ”touch” − levererar på detta löfte”, säger Ram Shriram, VD och grundare, Sherpalo Ventures.

Med kontor i Palo Alto, Stockholm och London, har STING-alumnibolaget Yubico byggt en lönsam verksamhet internationellt. YubiKey, bolagets huvudprodukt, är en innovativ multifaktorautentiseringslösning byggd stark nog för de största företagen samtidigt som den är enkel nog att använda för konsumenterna. Yubico är anlitade av 7 av de 10 största Internet-företagen, och YubiKeys används för att skydda digitala identiteter för mer än 40 000 kunder i över 130 länder.

Under de senaste åren har internet utsatts för en växande våg av angrepp och brott som har belyst begränsningarna hos de traditionella autentiseringslösningarna. Veckorubriker om större lösenordsläckor, Snowden/NSA-publikationer och nyligen Heartbleed, har avsevärt höjt den globala medvetenheten kring säkra internetidentiteter och integritet.

Det är inte längre säkert med endast användarnamn och lösenord och den befintliga multifaktortekniken för autentisering, såsom smarta kort och säkerhetsdosor med engångslösenord, har ännu inte skalas för massmarknaden. Förutom att de är dyra förblir dessa lösningar också komplicerade att distribuera och hantera.

YubiKey är en kraftfull autentiseringshårdvarulösning som fungerar direkt med datorer och mobila enheter för en lång rad internet-och företagsapplikationer, och företag kan säkerställa att de har full kontroll över sina krypteringshemligheter genom att använda Yubico.

Yubico vision är att göra det möjligt för internetanvändare att få säker åtkomst över obegränsade tjänster med hjälp av Yubikeys. För att förverkliga denna dröm är Yubico en styrelseledamot och en viktig bidragsgivare till FIDO-alliansen, en öppen standard-autentiseringskonsortium, tillsammans med ledande internet-och finansföretag.

För att öka sin tillväxt och göra YubiKeys tillgängliga för alla, är Yubico stolta över att välkomna Ram Shriram som investerare och rådgivare. Ram driver Sherpalo, hans eget riskkapitalbolag, och investerar i lovande, ny banbrytande teknik. Ram fortsätter att ingå i styrelsen för Google och har tidigare varit chef på Amazon.com.

> Mer om Yubico