myFC noteras på NASDAQ OMX First North

myFC_noterad1

Innovationsföretaget och STING-alumnibolaget myFC har noterats på NASDAQ OMX First North. Bolagets produkt myFC PowerTrekk blev världsberömd i samband med att USAs president Barack Obama besökte Sverige i september 2013. Då var myFC PowerTrekk en av tre svenska miljöinnovationer som visades upp för Obama under hans besök på KTH.

myFC går till börsen i en mycket spännande fas. Den första kommersiella produkten, myFC PowerTrekk, säljs redan i ett 20-tal länder runt om i världen. Eftersom myFC nyligen i en investeringsrunda tagit in 40 miljoner kronor görs ingen nyemission i samband med noteringen.

− Syftet är i stället att vi ska ge våra aktieägare tillgång till en likvid marknad, samtidigt som vi ser en börsnotering som en kvalitetsstämpel på bolaget. Det är viktigt både för att vi ska kunna attrahera anställda och partner. Slutligen skapar en börsnotering tillgång till kapitalmarknaden om vi i framtiden skulle behöva ta in mera pengar för att finansiera fortsatt produktutveckling eller expansion på nya marknader, säger Björn Westerholm, VD på myFC.

myFC lanserar även den nya PowerTrekk 2.0 som har betydligt högre kapacitet än sin föregångare och har nu tillräckligt mycket kraft att ladda både smartphones och surfplattor. Laddaren drivs på vatten och en saltpuck, med vattenånga som enda restprodukt.

> myFC PowerTrekk