Digital sjukvård för alla – är du redo?

TV:ns roll i hemmet har tagits över av datorn och stereoanläggningen har flyttat in i mobilen. Tidningen kommer inte längre i brevlådan utan ligger i vår laptop eller padda.

Inom sjukvården har det inte gått lika fort att införa nya innovativa lösningar som inom andra områden, trots att behoven finns. Vår befolkning växer samtidigt som vi lever längre, en kombination som ställer allt större krav på sjukvården.

Varför ska du uppsöka en vårdcentral eller ett sjukhus och få träffa en läkare när du skulle kunna koppla upp dig via datorn istället och prata med en läkare, en läkare som är specialist på ditt problem och som dessutom kan sitta varsomhelst? Dessutom har du ju redan googlat och tagit reda på allting om ditt problem innan besöket. Nu behöver du ju i princip läkaren bara för att bekräfta din funna diagnos och för att förskriva recept, eftersom du inte har rätt att göra det själv.

Hur ska läkarna bäst handskas med dessa välinformerade patienter och anhöriga i framtiden? Och vilka krav ställer det på läkarnas utbildning och praktik i framtiden?

Om jag tittar in i framtiden kommer en stor del av sjukvården där att ske online. De flesta kontakter mellan människor och sjukvården kommer ske via mobilen eller datorn. Det är endast den högspecialiserade vården och operationsverksamheten som kommer att bedrivas på det sätt som görs idag, d v s i sjukhusens egna lokaler.

Vi kommer att vårdas i hemmen mer och mer när vi blir gamla, eftersom det varken finns anledning, behov eller resurser till att institutionalisera människor som blir äldre och funktionshindrade. Med nya sensorer och olika tekniska hjälpmedel kommer människor att vara trygga i sin hemmiljö eftersom de är övervakade av säkerhetssystem som larmar när något är fel. Dessa system kommer integreras med den dagliga tillsynen från vårdpersonal och anhöriga.

Men även om robotar av olika slag tagits fram för enklare sysslor i hemmet så är det väl ändå inte möjligt att dessa ska kunna ersätta oss människor – eller? Inte under överskådlig tid i alla fall, tror jag. Men det är en provocerande tanke.

Om ersättningssystemen och förändringsprocesserna snabbas på i vården kommer utvecklingen att påskyndas avsevärt. Och när det kommer en orädd entreprenör som inte är påverkad av gamla mönster och traditioner, och som inte drar sig för att anta utmaningen att förändra vården och anpassa den till dagens uppkopplade värld – då kommer det hända saker.

Läs om STING:s alumnibolag idoc24.com.

Olof Berglund, Affärscoach inom medtech