Här är de åtta nya STING FastForward-bolagen

Igår kickstartade den andra omgången av STINGs nya acceleratorprogram FastForward. Åtta internetbaserade startups har valts ut bland mer än 100 sökande för att under 20 veckor vässa sina affärsmodeller och kompetenser hos STING.

Under de kommande fyra månaderna ska de nystartadeinternetbolagen utmanas i att snabbt testa sina produkter och tjänster motkund, mäta resultaten och sedan slipa sina erbjudanden och affärsmodeller.FastForward-programmet avslutas med en demodag då entreprenörerna pitchar sinainnovationer för investerare och industri- och medierepresentanter.

− Det är åtta fantastiska team vi har fått in, och det ska bliväldigt spännande att se hur deras bolag kan utvecklas under tiden iFastForward och därefter, säger Peo Nilsson, ansvarig förFastForward-programmet. Efterhand som första batchen haft fina framgångar underhösten, har vi sett ett allt större intresse från investerare i både Stockholmoch internationellt, och vi har redan fått intresseanmälningar för nästa DemoDay, tillägger han.

FastForward-bolagen verkar inom vitt spridda internetsegment,från betalningstjänster och utbildning till privat bilddelning. Några aventreprenörerna har framgångsrika karriärer bakom sig, från t ex Avanza,Schibsted, Kinnevik, TV4 och DDB Stockholm. Flera har även bakgrund från andrastartups, men bland bolagen finns även nyutexade entreprenörer från HyperIsland.

Bolagen erbjuds gratis kontorsplats hos STING på SUP46 (Start-upPeople of Sweden) i Stockholm city under programmets gång och får intensivtaffärsutvecklingsstöd av STINGs coacher och tillgång till STINGsinternationella nätverk av investerare, affärsänglar, industriexperter, ochpotentiella kunder och partners.

Ansökningsperioden till nästa omgång av FastForward, FFW_03,startar i maj. Mer information om hur man ansöker finns här: sting.co/FFW

Andra omgången av FastForward, FFW_02, består av följande bolag:

Apprl
www.apprl.com
Apprl erbjuder lättanvända digitala verktyg som hjälper medier och bloggare attöka sina intäkter, samt hjälper e-handlare att sälja mer genom ökad räckvidd.Exempelvis kan en bloggare skapa sin egen e-shop på 5 minuter, ett varumärkekan lansera en kollektion genom Apprls nätverk och en konsument kan se hurandra har mixat produkter innan man själv bestämmer sig för att köpa.

Competencer
www.competencer.com
Competencer är ett nytt sätt att snabbt och enkelt få personlig rådgivningonline. På vår mötesplats kan klienter hitta och kommunicera med rådgivare sompassar deras behov, via live-video och andra features. För våra experter är detenkelt att ta sina tjänster och sitt erbjudande online till både nya och gamlaklienter med hjälp av vår tjänst. Competencer minimerar administrationen dåmarknadsföring, client management, kommunikation och säker betalning är samlatpå ett ställe.

Dreams
www.getdreams.com
Dreams är en personlig tränare som gör det enkelt, inspirerande och socialt attspara pengar. Det är en mobil banktjänst som omvandlar generellt sparande tillspecifika drömmar.

Kalle Kodare (Cody Coder)
www.codycoder.com
Kalle Kodare strävar efter att producera engagerande och roligautbildningsmedel som lär barn om hur denna digitala värld fungerar genom atttidigt introducera olika programmeringsspråk.

Mondido
www.mondido.com
Mondido.com är en ny betaltjänst för webb och mobila plattformar, med fokus påenkel implementation och smarta funktioner. Med Mondido kan e-handlare snabbtkomma igång med att ta betalt för sina produkter och få stor frihet vad gällerdesign och funktioner. Till skillnad från övriga leverantörer i Sverigehanterar Mondido även bankinlösen, och gör det möjligt att snabbt komma ut påden internationella marknaden utan start- och månadsavgifter. Vi gör detmöjligt för e-handlare att spara både tid och pengar och binder inte upp vårakunder på långa avtal.

Picay
www.picay.com
Picay är appen som förenklar privat bilddelning. Du kan automatiskt och över enspecifik tidsperiod dela bilder inom en stängd grupp. Picay är lika användbartpå events och konserter som för internkommunikation i företag eller en privatresa med kompisarna. Grundaren Arvin kom på idén när han själv enkelt ville fåoch dela bilder från sitt kompisgäng efter en nyårsresa. Med imponeradepartners bakom sig står Picay nu redo att – från en alphaversion – accelererasin utveckling till fler användare och på sikt fler länder.

Spontano
www.spontano.se
Spontano älskar spontanitet och har visionen att göra det lättare att varaspontan. Med tjänsten får kunden förslag på spännande upplevelser inom denärmsta 48 timmarna, där Spontano löser allt från inspiration till en biljett ihanden. Samtidigt får arrangörer av allt från teater- och sportevenemang tillsalsadans möjlighet att nå ut med osålda biljetter till en ny målgrupp.

30minMBA
www.30minmba.com
30minMBA skapar relevanta och intressanta sammanfattningar av de böcker duvill, men aldrig hinner, läsa. Med vår app installerad och 30 minuter om dagenkan du enkelt ligga i framkant genom att ta till dig den senasteaffärslitteraturen i text och ljud. Genom att alla sammanfattningar skapasenligt 30minMBA-metoden, blir de också lätta att minnas och tillräckligtkonkreta för att verkligen kunna användas i din vardag, till skillnad frånliknande tjänster som bara levererar en mindre mängd text.