Innovationsutmaningar värda 50 000 SEK har startats

I samband med lanseringen av Crowding har sex nya innovationsutmaningar presenterats som nu är öppna för alla att hitta lösningar på. Totalt kommer 50 000 SEK att portioneras ut till de innovatörer som bidrar med givande idéer i innovationsprocesserna. Behovsägarna vänder sig nu till omvärlden för att öka sin innovationskraft.

Lanseringen ägde rum på SUP46 (Start-Up People of Sweden) påtisdagskvällen den 14 januari. Bland gästerna fanns innovationschefer,innovatörer och folk från branschen som under kvällen fick de senaste nyheternaoch trenderna inom open innovation och crowdsourcing. De inbjudna fick också ta del av de sex innovationsutmaningarnaoch redan under kvällen inkom flera idéer. Utmaningarna pågår i cirka tvåmånader. “Vår målsättning är att bli den största globalawebbplattformen för öppen innovation och nu har vi tagit ett steg mot detmålet”, säger Jacob Westerlund, VD och grundare av Crowding.”Det känns riktigt spännande att äntligen få släppa densenaste versionen av Crowding som erbjuder möjligheten för företaget och innovatörenatt byta idé mot pengar”, säger Andreas Landsbo, grundare av Crowding.  De sex innovationsutmaningarna finns nu att anta på crowding.se.