Så säljer du din idé

Det finns antagligen lika många åsikter om hur den perfekta pitchen ska göras som det finns investment managers. Vissa saker har de dock gemensamt. STING Capitals Martin Gemvik har 30 år i branschen, och det här är hans fem bästa tips för att göra ett imponerande intryck på investerare.

  • Ta redan på vem du ska träffa, vad hon eller han har för bakgrund och vilka portföljbolag som personen är ansvarig för. Om det är en fond du ska träffa bör du bland annat veta i vilken fas de befinner sig (löptid och sluttidpunkt) och vilka andra bolag de har i portföljen.
  • Låt någon som är ”besjälad” med ert projekt vara med och presentera. Den personliga övertygelsen och inre elden betyder mycket i en presentation.
  • Entreprenörer skall vara som pasta när den är som bäst, dvs ”al dente” – med rätt tuggmotstånd. Tillräckligt flexibla för att anpassa sig efter varje situation, men även tillräckligt envisa för att hålla fast vid sitt grundkoncept och ursprungliga övertygelse.
  • Entreprenörerna måste ha klart för sig hur investeraren ska få tillbaka sina pengar, utan att tjata för mycket om exit. Fokus måste ligga på att bygga ett fungerande bolag som blir framgångsrikt inom sin nisch, växer snabbt och visar på värdetillväxt – det är så förutsättningarna för exits byggs.
  • Många entreprenörer har för höga värdeförväntningar eller räknar för mycket på procenten. Oftast är det viktigast att få in kapital så snabbt som möjligt och bevisa sig för investerarna. Som investerare är det lättare att vara generös då man förstår entreprenörernas förmåga.