Årets uppfinnarkvinna 2013 har solen som drivkraft

I delstaten Jharkhand i Indien nås årets uppfinnarkvinna 2013 av beskedet. Linda Krondahl arbetar där med en leverans av 900 solcellsladdare till små byar som helt saknar el. Med hennes uppfinning HiLight ersätts fotogenlampor med solcellsbelysning och mobilerna laddas med ren solenergi.

Idag delar Ylva Ryngebo utstipendium till Årets uppfinnarkvinna 2013 till Linda Krondahl. Ylva Ryngebo ärÅrets europeiska uppfinnarkvinna 2013 och var den första svenskan som utsågstill Årets uppfinnarkvinna. Linda Krondahl är den åttonde kvinnan som får utmärkelsen frånSvenska Uppfinnareföreningen och hon får den för sin uppfinning HiLight, enrobust bärbar solcellsdriven lampa med laddningsfunktion för mobiltelefoner.Stipendiesumman är 25 000 kronor.Hur kännsdet?– Stort!Jag har ju aldrig sett mig själv som en typisk uppfinnare; jag såg ett problemoch försökte lösa det! Men att komma på en lösning på ett problem kanman på en kafferast – att genomföra den tar år. Jag skulle inte orkat varatillräckligt envis tillräckligt länge om inte folk omkring mig stödde idén. Attbli Årets uppfinnarkvinna gör mig både stolt och glad. Stolt för attdet är ett erkännande av att vi i HiNation lyckats skapa en produkt som ärviktig och kan förbättra livet för många, och glad för att jag vet att detvar i konkurrens med flera andra kvinnliga uppfinnare!, sägerLinda Krondahl.Det är fem år sedan Linda sade upp sig från sitt konsultarbeteför att helhjärtat satsa på det som skulle bli HiLight. Idén fick hon under enskärgårdsvistelse och tanken var att hitta en lösning för belysning ochmobilladdning ute i naturen. Idén grodde och växte under några år i två olikaföretagsinkubatorer till en kommersiell miljöteknisk produkt.Idag reser Linda tillsammans med sin gamla mentor numerakollega Kristina Linhardt ut till familjer på indiska landsbygden ditelektriciteten inte når. I ett projekt finansierat av Tillväxtverket och Sidafår familjerna förbättrade levnadsvillkor och verktyg för en hållbar tillväxt. Meden HiLight lyser de inte bara upp hemmet på ett miljövänligt och säkert sätt,utan de laddar också mobiltelefonerna. De kan till och med öppna enladdningsstation och tjäna en hacka på det.Friluftslivet har fått ligga på hyllan. Linda är fulltsysselsatt med att bygga en affärsverksamhet kring sin uppfinning för potentialeni tillväxtländer är enorm. Världsnaturfonden beräknar att det finns 125miljoner människor i behov av en solcellsdriven lampa med laddningsfunktion.Motivering: Årets uppfinnarkvinna 2013 är LindaKrondahl,För hennesrobusta solcellsdrivna lampa med laddningsfunktion för bland annatmobiltelefoner. Hon får utmärkelsen för att hon med sin innovation tar ettstort socialt ansvar som kombinerar hållbart företagande med höjd livskvalitet för de människor runt jorden som saknar elektricitet. Linda ären förebild för unga kvinnor och män, för hon tog steget och gjorde någotav sin idé och sin dröm. www.hination.se