Lantmännen höjer innovationstakten

Lantmännen och affärsinkubatorn STING har ingått ett avtal där utvalda innovationsprojekt inom Lantmännen ska utvecklas inom STINGs inkubatorsverksamhet. Lantmännen ägs av svenska bönder och har en lång tradition av framgångsrik forskning. Avtalet med STING innebär att Lantmännen nu satsar ännu kraftfullare på att utveckla ett antal av de många innovationer som är strategiskt viktiga för framtiden.

Lantmännen tar ansvar från jord till bord och är en avNordens största koncerner inom lantbruk, energi och livsmedel, ägs av drygt 33500 svenska lantbrukare och har en närvaro i 22 länder.– Vi har en lång tradition av forskning och innovationer –och nu ska vi satsa ännu mer på affärsutveckling som bygger på vår forskning!Vi ska i högre utsträckning omsätta våra prioriterade forskningsprojekt tillbolag eller konkreta affärer inom koncernen. Samarbetet med STING är en viktigpusselbit i detta. Med STINGs hjälp kan vi få extern värdering av våra innovationeroch tillgång till erfarna affärsutvecklare med ett väl beprövat arbetssätt,säger Mats Larsson, forskning- och utvecklingsdirektör på Lantmännen. STING har sedan starten 2002 varit med och utvecklat över100 innovativa nystartade bolag. Det första projektet från Lantmännen som harantagits till STINGs inkubator är Cgrain AB. Cgrain utvecklar och tillverkar instrumentför optisk kvalitetskontroll av spannmål. Genom avancerad bildbehandlinganalyseras varje enskilt frö, och instrumentet kan bedöma arten och identifieraskador på fröet. Marknaden är spannmålshandlare, kvarnar, mälterier,gryntillverkare och växtförädlare. – Samarbetet med Lantmännen är en milstolpe för STING, ochatt ett svenskt stort företag på detta sätt höjer ambitionsnivån för hur manska arbeta med innovationer för tillväxt är något vi hoppas fler tar efter,säger Pär Hedberg, grundare och VD på STING (Stockholm Innovation &Growth).Lantmännen satsar 300 miljoner på forskning och utvecklingvarje år. Stora satsningar görs bland annat på utveckling av spannmålssorter,livsmedelsprodukter, foder, växtodling och biologiskt växtskydd. Under de gångna25 åren har mer än 600 projekt genomförts, via Lantmännens treforskningsstiftelser, med en omsättning på mer än 250 miljoner kronor.   www.lantmannen.sewww.cgrain.se