Kreativa Hus och Solelia Greentech

Den 8 november invigdes Västsveriges första solcellsladdare för elbilar på Gothia Science Park i Skövde. Detta skedde i samband med Gothia Science Parks expansion i Skövde, där Kreativa Hus AB möjliggjort 250 nya arbetsplatser.

– Som kommunaltbolag vill vi ligga i framkant och agera möjliggörare. Spelar egentligen ingenroll hur många i Skövde med omnejd som äger en elbil idag, det är vårt ansvaratt vara föregångarna, visa vägen och skapa förutsättningar för såväl våramedborgare som för våra företagare som verkar i Gothia Science Park att nyttjaenergivänlig teknik, kommenterar Victor Sunnliden, VD för Kreativa Hus AB.Solcellerna påladdstationen producerar solel för laddning direkt på plats. Om solelen interäcker används solel från ett konto på systemet Solbanken. Gästerna somnärvarade på invigningen fick också möjligheten att provköra en riktig elbil.– Skövde ärSveriges per capita elbilstätaste kommun och gör en starkt och seriös satsningmot en fossilfri fordonsflotta, Sveriges mål till år 2030. En elbil är bara såren som den el den laddas med och här kan nu vem som helst ladda gratis rensolel och alltså köra helt utsläppsfritt, säger Carolina Johansson, VD förSolelia Greentech AB.– För oss somfastighetsägare är det också symboliskt vi visar vägen, då de aktörer och företagsom verkar i Gothia Science Park ligger i framkant inom sina branscher, dåmåste alla element och omgivningen i miljön signalera samma sak, konstaterar VictorSunnliden avslutningsvis. www.solelia.se