9 sätt att utmana dig och ditt startup – halvtid i FastForward

Metrics, MVP, zooma in och ut, sälj, prissättning… Efter två och en halv månad i STINGs nya acceleratorprogram FastForward kan vi göra en snabb överblick för att se vad deltagandet i FFW och vår coachning har inneburit för de åtta internetbolag som valdes ut till programmet tidigare i höstas.

Java PrintingDet vi coacher i STING FastForward främst hjälper entreprenörerna med, utan inbördes ordning, är att vässa entreprenörernas förmåga att…

Identifiera och reflektera över de mätetal (metrics) som bäst beskriver bolagets utveckling
Vilka mätettal är det egentligen som allra bäst beskriver utvecklingen i mitt bolag? Hur ska de mätetalen utvecklas när mitt bolag skalar? Vad har jag som entreprenör egentligen för mål efter 4-5 månader i FFW? Vad ska bolaget ha uppnått? Samtidigt utmanar vi coacher bolagen och frågar, ”Vad det är som står i vägen för att nå dubbelt så långt?”

Lägga minsta möjliga tid och resurser för att validera den bästa vägen framåt för bolaget
Många entreprenörer spenderar alldeles för mycket tid och kraft på att ta bolaget eller produkten i en viss riktning. Här kan vi hjälpa entreprenörerna att fråga sig hur man kan bevisa sina idéer på det mest effektiva sättet.

Identifiera vem användaren eller kunden verkligen är, och vilket värde man faktiskt skapar
Det är så lätt att ta alltför lättvindigt på detta. Att skjuta för brett och försvinna i bruset. Samtidigt ger internet världens möjligheter för bolagen att skapa stora värden även i smala segment. Vilket/vilka värden skapar vi? För vem eller vilka? Vilka kunder har vi sålt till hittills, och varför har de köpt? Vilka kunder ska vi sälja till framöver? Vilka drivkrafter har kunderna?

Ta ett steg tillbaka och verkligen fundera över vilka problem och utmaningar som är de viktigaste att lösa just nu
Det finns tusen saker att fokusera på i ett startup. Och det finns massor av input i form av goda råd och tankar från personliga kontakter och från bloggar osv. Det är så lätt för entreprenörerna att gå vilse i vad som faktiskt är viktigast för bolaget just nu.

Under positiv press ta snabba strategiska steg framåt
Under varje Roll Call (möte på måndagmorgnar) får entreprenörerna inför de övriga bolagen i batchen redogöra för utvecklingen av sina metrics, vad de uppnått sedan förra veckan, och vilka mål de har för veckan som kommer. Det ger bolagen en press på sig att leverera på det som man sagt att man ska leverera.

Bygga nätverk och stimuleras av sin omgivning
Det är häftigt att se vad som händer när åtta bolag med liknande utmaningar sitter bredvid varandra i en stimulerande lokal som SUP46. Entreprenörerna i FFW delar generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Och tesen ”Good people know Good people” är verkligen sann… Ofta är det någon som känner någon som kan hjälpa till. Och nätverksmässigt har vi redan hjälpt ett bolag att innan halvtid få finansiering från en affärsängel.

Sätta rätt pris på sin tjänst/produkt
Flera bolag i gruppen har fått jobba om sin paketerings- och prissättningsmodell. Många har märkt av att en ryggmärgsreaktion ofta är att man sänker priset i “onödan”, eller att man helt enkelt har varit för feg i sin prissättning.

Höja disciplinen när det kommer till sälj
Det är lätt att gömma sig bakom tangentbordet och förfina och utveckla sin tjänst i oändlighet. Genom att definiera sin MVP (minimum viable product) kan bolagen komma snabbare till försäljning och därmed generera intäkter snabbare. Få bolag misslyckas för att de säljer för mycket :) Entreprenörerna får också press på sig under Roll Call att boka upp kundmöten, och drillas i konsten att komma till avslut.

Att byta perspektiv
Det är lätt att fastna i detaljerna och inte se skogen för alla träd, men det är också lätt att bli kvar i visionsrymden och aldrig komma till ett konkret erbjudande.  Under de individuella coachmötena, ofta med två coacher närvarande, har teamen fått zooma in och ut ett par gånger under varje möte, och därmed fått bättre pejl på vad de måste göra idag för att gå i mål lite längre fram. Visionen och Demo Day-målet i januari 2014 ger vägledning i nuets prio-lista.