RevRise – Lär dig vad du kan förbättra i webbformulär

74 procent av alla nätkunder avbryter sitt påbörjade köp mitt i köpprocessen. Krånglande orderformulär och besvärliga online-kundvagnar kan få den mest köpsugne konsument att lämna en sajt. Startupbolaget RevRise vill hjälpa e-handelsföretag att öka sin försäljning genom bättre formulär och nöjdare användare.

För ett par år sedan flyttade Jonas Arnklint till Stockholmfrån Småland. Jonas har en lång bakgrund inom webbutveckling och storerfarenhet av att analysera och optimera olika typer av formulär på nätet, mennär det var dags att adressändra inför Stockholmsflytten räckte inte ens hans gedignakunskaper till. Sajten godkände inte Jonas lägenhetsnummer och efter femteförsöket gav han upp och ringde supporten. Då föddes idén till RevRise, ochJonas bestämde sig för att starta bolag tillsammans med förre kollegan ochnamnen Jonas Karlsson. En hub för verktyginom konverteringsoptimeringRevRise förbättrar användarupplevelsen på webben och gör det enkelt föralla med en verksamhet på internet att mäta, analysera och ökakonverteringsgraden. Företagets första produkt Form Analytics lokaliserarautomatiskt problem i webbformulär, såsom registrerings- ochbeställningsformulär eller kundvagnen i en e-handel.– Att optimera formulär är en utmaning för allae-handelsföretag. Idag avbryter hela 74 procent av användarna ett påbörjat köp.RevRise vill bidra till att lösa det problemet. Om vi kan hjälpa våra kunderatt få ned den siffran med några enstaka procent skulle det innebära en enorm vinning,säger Jonas Karlsson.Från bootstrappingtill FastForwardBåde Jonas och Jonas jobbade som konsulter inom e-handel och konverteringsoptimeringnär de drog igång RevRise under vid årsskiftet 2011/2012. Under uppbyggnaden avbolaget har de fortsatt konsultarbetet och därmed inte haft behov av externfinansiering.– Vår resa har varit ganska stadig. Vi har valt att fortsättakonsulta samtidigt som vi har bootstrappat verksamheten. Men att jobba med såhär komplexa problem är en tekniktung utmaning och resan har nog varit längre änvad jag trodde. Det gäller att inte ge upp, utan att vara ihärdig. Men det ärvi båda ganska bra på, två hårt arbetande och snåla smålänningar, skrattarJonas Karlsson.På våren 2013 hörde de två grundarna talas om STINGs nyaacceleratorprogram för internetbolag, FastForward, och bestämde sig för attsöka och därmed speeda upp bolagets utveckling. Nu är de ett av åtta bolag iden första batchen med FastForward-bolag.– Här blir man ifrågasatt – i positiv bemärkelse. Coachernautmanar oss hela tiden att reflektera över det vi håller på med. Här tar manverkligen action på affären, och det går snabbt framåt. En annan riktigt bradel är att vi gör så kallad validated learning, vilket betyder att man följerupp väldigt hårt och noga det viktigaste i bolagen, våra metrics, säger JonasKarlsson.Nu planerar grundarna för en expansion under 2014. Då kliverde av sina konsultuppdrag, satsar heltid på RevRise, anställer fler personeroch börjar utveckla ytterligare produkter. – Vi har även en del diskussioner om finansiering på gång.Tidigare tänkte vi bootstrappa och växa organiskt men vi vill bli världsledande– och då måste man kunna handla snabbt, avslutar Jonas Arnklint.RevRise – faktaBransch: Internet/media, analyticsProdukt: Verktyg inom konverteringsoptimeringGrundat år: 2011 Ägare: Grundarna Antal anställda: 2Info: www.revrise.com