Optistring Technologies utnämns till WWF Climate Solver 2013

Världsnaturfonden presenterade igår årets Climate Solvers. Bland de tre utvalda i Sverige är STING-bolaget Optistring. WWF:s arbete för att uppmärksamma potentialen för klimatinnovationer i kampen mot global uppvärmning är nu inne på sitt sjätte år. De klimatinnovationer som uppmärksammas har potential att kraftigt minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp – eller bidra till ökad tillgång på förnybar energi i utvecklingsländer.

Försjätte året i rad utnämner Världsnaturfonden ett antal klimatinnovationer –teknologier som radikalt kan bidra till minskad energiförbrukning och sänktakoldioxidutsläpp. Beräkningarna baseras på verifierad prestanda, nyckeltal förolika energislags miljöpåverkan och offentlig statistik om utvecklingen förvärldens marknader.OptistringTechnologies utvecklar omriktarsystemför solcellspaneler som ger en ökad elproduktion. Innovationen är nytänkandebland omriktare genom att effektivt omvandla likström från solcellspanelerna tillväxelström för elnätet. Genom en intelligent styrning och övervakning kan solcellspanelernautnyttjas effektivare och bli ett ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ,upp till 25 procent mer energi kan utvinnas ur systemet.– Dettaär en tung utmärkelse eftersom det ligger massor av arbete och beräkningar bakomden, samtidigt som det är en stor global erkänd organisation som står förutnämningen. Vi är mycket glada och stolta över att få den. I förlängningen innebär det en uppmärksamhet kring vad vi gör och hjälper till att skapaett större intresse kring vår verksamhet, det kommer vara till stor nytta i detfortsatta arbetet, säger Anders Lindgren, VD för Optistring.