Fem starka ledare nominerade till Utstickarpriset 2013

Snart avgörs vem som får Utstickarpriset 2013 från Polarbröd. Priset går till modiga människor som vågar gå sin egen väg – utstickare. Årets nominerade är Nicholas Stern, David Suzuki, Ellen MacArthur, Johan Ehrenberg och Solelia Greentech. De har på olika sätt visat ”ett bra ledarskap för hela världen” i hållbarhetsfrågor.

Solelia Greentechs internationellt uppmärksammade laddstationer ochlösningar med ren solel för elbilar finns idag hos flera kommuner och företagi Sverige.  – Det är enofattbar ära att bli nominerad jämsides med Sternrapportens Nicholas Stern. Vihoppas våra sollösningar på samma sätt som hans rapport kan fortsätta attuppmärksamma världen på att vi kan köra med noll utsläpp redan idag, sägerCarolina Johansson, VD på Solelia Greentech. Läs pressmeddelendet härwww.solelia.se