Nytt initiativ kickstartar Stockholms mest lovande internetföretag

Affärsacceleratorn STING startar ett nytt program riktat speciellt mot internetbolag. Med det nya programmet, FastForward, kommer STING att lära internetstartups att sätta tydliga mål, identifiera de viktigaste områdena för att bli framgångsrika, och öka deras utvecklingstakt genom bland annat större fokus på att involvera användare i produktutvecklingen. I arbetet deltar Peo Nilsson, medgrundare av Booli, och Ludvig Linge, medgrundare av TAT.

STINGhar sett att många startups har svårt för att sätta upp tydliga målsättningaroch att identifiera sina viktigaste framgångsfaktorer. Därför lanseras det nyaprogrammet FastForward för att hjälpa företagen att fokusera och öka derasutvecklingstakt genom bland annat veckovisa mål och aktivitetsplaner.– Nyckeln är hög hastighet. Vi tror på ”Fail fast, fail forward” –dvs, våga prova saker som inte fungerar perfekt: gör en prototyp, mätanvändning och jämför för att snabbt hitta de produkter och affärsmodeller somfungerar, säger Ludvig Linge, affärscoach inom Internet/media på STING.Totalt16 internetbolag kommer väljas ut till de två första omgångarna av STINGFastForward. Under 20 veckor kommer de till exempel att få testa sina produkteroch tjänster mot kund och finslipa sina affärsmodeller. –Det är vanligt att startups har en alltför teoretisk affärsmodell. Genom FastForwardfår de chansen att testa och se om deras erbjudande faktiskt är det som efterfrågasi verkligheten, säger Pär Hedberg, grundare och VD på STING (StockholmInnovation & Growth).PeoNilsson och Ludvig Linge arbetar i programmet tillsammans med ytterligare tvåcoacher från STING, Ivar Strömberg och Raoul Stubbe. Samtliga fyra har enbakgrund som entreprenörer i bolag inom internet/IT/telekom. Flera av coachernahar dessutom en bakgrund som investerare i IT-sektorn. Programmet kommer atthusera i Stockholms nya heta arbetsplats för startupföretag, SUP46, som STING ärinitiativtagare till.–FastForward-bolagen har en intensiv 20-veckorsperiod framför sig då de kommeratt identifiera de faktorer och mätetal som definierar och skalar derasinternetverksamhet. Redan idag har mer än hälften av bolagen intäkter, ochsamtliga har fungerande prototyper eller färdiga tjänster. Nu handlar det omatt slipa på affärsmodeller och processer för att växa snabbare. Och inte minstför att framöver kunna ta in investerare i de bolag där det är aktuellt, sägerPeo Nilsson, affärscoach inom internet/media på STING.STINGhar hittills haft i stort sett samma startup-program för såväl snabbväxandeinternetbolag som företag med långsammare utvecklingstakt, som t exmedtechbolag. Den här satsningen är ett led i att differentiera sitterbjudande. STING har även lanserat ett startup-program för Life Science ochnästa steg blir ett program inriktat mot internationell expansion för Cleantech-företag. Om du är intresserad av att söka till nästa omgång FastForward, FFW_02, så här gör du:Viktiga datum21 november – Sista ansökningsdag11 december – Final Pitch 29 januari – Start FFW_02 Merinformation om STING FastForward: sting.co/FFW