STING och Hill+Knowlton Strategies hjälper nya innovativa bolag nå ut med sina idéer

Affärsacceleratorn STING inleder ett samarbete med kommunikationsbyrån Hill+Knowlton Strategies. Samarbetet kommer att ge över 100 innovationsföretag möjlighet att stärka sin kommunikation med kunder, ägare och medarbetare.

STING äri dag hem för 28 teknikstartups i Stockholm. I nätverket finnsytterligare drygt 70 företag som utvecklats inom STING. STING har identifieratkommunikation och varumärkesfrågor som helt avgörande för att nya innovativa företagska lyckas på en konkurrensutsatt internationell marknad.Ansvarig för samarbetet på Hill+Knowlton är Mikael Törnwall, medlång erfarenhet som journalist på Dagens Industri där han bland annat bevakathitech-företag och innovation.”Gemensamt för de flesta unga teknikföretag är att de harväldigt bra idéer men inte vet hur de ska förklara dem för investerare,blivande kunder och blivande medarbetare. Alltför ofta misslyckas nya företag,inte för att de har en dålig idé utan för att de inte lyckas förklara dentillräckligt tydligt”, säger Mikael Törnwall. ”Vi har nu tagit fram en processdär vi ska hjälpa de här företagen att identifiera sin story och hur den skaberättas för omvärlden.”Den process som företagen går igenom kommer sedan att ligga tillgrund för företagens fortsatta arbete med kommunikation och att bygga sittvarumärke.Samarbetet är en del i STINGs ambition att identifiera viktigaexterna partners, så kallade Resource Providers. De är företag medexpertkunskap inom sakområden som är centrala i utvecklingen av nyatillväxtföretag.”H+K Strategies är världsledande inom strategisk kommunikationoch varumärkesutveckling, och våra entreprenörer kommer att dra nytta av denexpertkunskap som finns inom företaget. Vårt samarbete kommer att stärkaförutsättningarna för STING-bolagens utveckling och framgång, och lyfta framden fantastiska innovationskraft som finns i Stockholm”, säger Pär Hedberg,grundare och VD på STING.I samarbetet ingår, utöver möjligheten till kommunikationsrådgivningför de över 100 STING-bolagen, också att Hill+Knowlton kommer att stödja STINGsegna kommunikationsbehov.   www.hkstrategies.com