Studenter hjälper företag genom öppen innovation

Den 26 september arrangeras Open Innovation Day på Ideon i Lund där telefonoperatören 3 kommer att ta hjälp av studenter för att lösa en av deras stora affärsutmaningar just nu. Evenemanget är en testbädd för en helt ny webbplattform för Open Innovation och crowdsourcing som kommer släppas senare under hösten.

Open Innovation är ett hett ämne just nu och mångaarbetar med det i teorin men endast ett fåtal praktiserar arbetssättet iverkligheten. Crowding är ett start-up som har siktet inställt på att ta framen webbplattform som verkligen skapar användbar output till företag. Underhösten arrangerar företaget flera ”Open Innovation Days” med kontrakteradeföretag som får möjligheten att testa både plattformen och arbetssättet innandet lanseras öppet på marknaden senare i höst.Telefonoperatören 3 ser möjligheten att genom OpenInnovation få in idéer och koncept som kan öka innovationskraften i företagetsom ständigt utmanar sina konkurrenter. ”Innovationär en av våra drivkrafter och vi ser en möjlighet att tillsammans med Crowdingfå nya idéer och infallsvinklar som hjälper oss att utmana marknaden” sägerRichard Feigin, produktchef på 3.På Crowdings plattform kan företag och organisationerhöja innovationskraften och snabbare utveckla nya eller befintliga tjänster ochprodukter genom att använda nya generationens innovatörer.”Dettaär ett riktigt intressant evenemang som går precis i linje med vår vision ochvi ser fram emot de resultat som kommer fram” säger Helene Vogelmann, chef för LU Open, som är enannan av de partners som står bakom evenemanget. www.crowding.se