HandinMind, nytänkande rehabiliteringsmetod för framtidens strokepatienter

Bioservo Technologies har tillsammans med det schweiziska företaget Hocoma och holländska Roessingh beviljats anslag att vidareutveckla HandinMind, en integrerad, nytänkande lösning för effektivare strokerehabilitering med hjälp av en robothandske. Bakom projektet och stödfinansiering står den europeiska projektorganisationen Eurostar och Vinnova.

I projektet HandinMind samlaskompetenser inom avancerad robotteknik, modern kommunikationsteknik och densenaste forskningen kring rehabilitering för att utveckla en unik, intelligent”strokehandske” som kommer attrevolutionera stroke rehabiliteringen. Projektet har en total budget på 1,7 miljoner Euro och beräknas pågå till hösten 2015. Handsken syftar till attframgångsrikt träna nedsatta eller förlorade motoriska funktioner hosstrokepatienter, kompensera för nedsatt handfunktion och även ge stöd ivårdplaneringen. Bioservos Servohandske ligger till grund förutvecklingsprojektet. ”Vi är naturligtvisentusiastiska över att vi får den här möjligheten att ta innovationshöjd i denviktiga rehabiliteringen. Stroke och andra kraftnedsättande diagnoser drabbarmänniskor i flera åldersgrupper och innebär både personligt lidande och storakostnader för samhället. HandinMind och ’Strokehandsken’ är ett betydelsefulltutvecklingsprojekt för oss och medför att vi kan öka farten framåt i vårambition att bli världsledande inom personliga krafthjälpmedel” , säger TomasWard, VD på Bioservo Technologies.Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning och är enav våra stora folksjukdomar; bara i Sverige drabbas ca 30 000 personer per år.Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska sjukvården.Genom rehabilitering kan man återfå många av sina förlorade förmågor eller lärasig att kompensera för dessa. Stroke beräknas kosta samhället cirka 18 miljarderkronor per år (källa: Svenska strokeförbundet). www.bioservo.com